Историја уметности

Курс:
Теорија тезауруса (докт.)
У оквиру предмета: Теорија тезауруса
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
↑↑↑