Историја уметности

Курс:
Уметност средњег века II (докт.)
У оквиру предмета: Уметност средњег века II
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Драган Војводићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У оквиру специјалних курсева студенти ће проучавати различите видове уметничког стваралаштва у епохи средњег века. Садржина појединих курсева ближе се одређује на основу тема докторских теза за које се определе пријављени кандидати, а може се односити на дела ранохришћанске, византијске и коптске уметности, као и на дела средњовековне уметности земаља западне и источне Европе, Грузије и Јерменије.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну специјалистичка знања о развоју и одликама уметности средњег века и да се оспособе за самосталан научно-истраживачки рад.
Предуслови за полагање: Услови похађања докторских студија прописани су Статутом Филозофског факултета у Београду.
Облици наставе: Предавања у оквиру специјалних курсева, вежбе, консултативна настава.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Excavating the Medieval Image. Manuscripts, Artists, Audiences. Essays in honor of Sandra Hindman, ed. by D. S. Areford and N. A. Rowe, Ashgate 2004
H. Belting, Bild und Kult, Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Muenchen 1990 (= H. Belting, Likeness and Presence. A History of Image before the Era of Art, Chicago 1994)
R. Cormack, Byzantine art, Oxford - New York 2000 (series: Oxford history of art)
A. Grabar, L’Âge d’or de Justinien, de la mort de Théodose à l’Islam, Paris 1966.(= A. Grabar, The golden age of Justinian, from the death of Theodosius to the rise of Islam, New York 1967).
В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004
A. Grabar, Srednjovekovna umetnost istočne Evrope, Novi Sad 1969
The mind’s eye : art and theological argument in the Middle Ages, ed. J. F. Hamburger and A.-M. Bouché, Princeton, 2006
Reading medieval images: the art historian and the object, ed. E. Sears and Th. K. Thomas, Ann Arbor 2002.
A. Grabar, Le premier art chretien (200-395), Paris 1966 (=A. Grabar, Early Christian art. From the rise of Christianity to the death of Theodosius, New York 1968).
↑↑↑