Историја уметности

Курс:
Српска средњовековна уметност после пропасти Царства (1371-1690) (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Програм предмета представља свеобухватан преглед историје српске средњовековне уметности од пропасти Царства до Велике сеобе 1690. године. Практични део предмета подразумева упознавање с појединачним делима кроз вежбе у музејима, Галерији фресака, рад на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну шире знање о развоју и одликама српске средњовековне уметности у периоду од пропасти Царства до Велике сеобе 1690. године.
Предуслови за полагање: Одслушано првих пет семестара основних студија историје уметности.
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације, по могућности пракса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, књ. I, Београд 1981, књ. II, Београд 1982, 144-191, 343-370, 535-545 (= В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, II, Београд 1997, 48-257)
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 181-184, 187-191, 208, 214-244
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 67-105.
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 97-134
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 357-366, 395-397
Историја српског народа, књ. III/2, Београд 1993, 327-345, 358-382, 388-411 (= С. Петковић, Српска уметност у XVI и XVII веку, Београд 1995, 5-44, 59-108, 120-170).
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 83-90, 96-114, 119-145
В. Ј. Ђурић, Иконе из Југославије, Београд 1961, 24-41, 57-64
↑↑↑