Историја уметности

Курс:
Друштвена историја Западне Европе у 20. веку (осн.)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је опште природе, посвећен неким од најважнијих процеса и појава које су обележиле историју 20. столећа између 1914. и 1990/1. Кроз 15 предавања, биће обухваћени, подељени на хронолошке и проблемске целине: период Првог светског светска рат, историја међуратне Европе и ваневропског света, Други светски рат, период „хладног рата“. Посебно ће бити разматрана питања друштвене историје (привредни трендови, утицај ратова и идеолошких „модела“на европска друштва,, демографски трендови, и сл.).
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним процесима и појавама друштвене историје западне Европе (од 1. светског рата до краја 1990.тих) и стварање код слушаоца-кандидата методолошке и фактографске основе за самостално истраживање теме из ове области.
Предуслови за полагање: Завршене основне студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: активна настава, просеминар, дискусије, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са историјским изворима, индивидуалан менторски рад са студентима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Европа пред вратима рата
Крај илузија: од друштва «бел епок» ка великом отрежњењу у «Великом рату». Од националистичке еуфорије до пацифизма. Реакција политчке и културне елите и становништва.
Литература: Монографије из историје Европе и појединих европских држава, страних и домаћих аутора.

2. недеља
предавање - Последице рата
Окончање рата и послератна друштвена криза. Револуционарни друштвени покрети у Западној Европи: Немачка, Италија. Утицај Руске револуције.

3. недеља
предавање - Послератно друштво 1
Друштвена покретљивост, демографија, грађанска и сеоска друштва. Урбанизација и модернизација.

4. недеља
предавање - Десница и левица
Десница и левица: криза традиционалних и наступање тоталитарних идеологија: бољшевици пред вратима.

5. недеља
предавање - Социјална демагогија и тоталитарна пракса
Фашизам и нацизам: идеологија и ставови према друштву и држави. Социјална демагогија и тоталитарна пракса.

6. недеља
предавање - Нове тенденције
Теоријски одговори на нове тенденције у европском друштву међуратног периода.

7. недеља
предавање - Разарање европског друштва
Рат и разарање европских друштава. Холокауст и геноцид као друштвени феномени и консеквенце политике и идеологије тоталитарних друштава.

8. недеља
предавање - Европа у рушевинама: обнова и нови проблеми

9. недеља
предавање - Ратно искуство и нова тумачења стварности
Нова слика Европе после 1945. Од преиспитивања ратног искуства до нових тумачења друштвене стварности.Неспела денацификација и хладноратовска логика.

10. недеља
предавање - Немачки случај
Један народ две државе, два система и два друштвена модела: Немачки случај.

11. недеља
предавање - Идентитет и политика
«Запад» као идеологија. Идентитет и политика уједињења западноевропских држава. «Странци» и Европа: страни радници, азиланти, усељеници. Проблеми интеграције

12. недеља
предавање - Кризе западних друштава. Пример: 1968.

13. недеља
предавање - Друштва благостања: 1970-1980.

14. недеља
предавање - Распад биполарног света
Победници и губитници распада биполарног света.

15. недеља
предавање - Нова Европа
«Европско друштво» или европска друштва после завршетка хладног рата.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
Општа допунска литература
Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд, 2002
Kuljić, Todor, Fašizam. Sociološko-istorijska studija, Beograd 1988
Андреј Митровић, Ангажовано и лепо, Београд 1983.
Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002
C. F. Ware, Dvadeseto stoljeće 1-4, Zagreb 1969.
Питер Калвокорези и Гај Винт, Тотални рата, Београд 1987
Михаел Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000.
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
Mos, L. D., Istorija rasizma u Evropi, Beograd, 2005.
↑↑↑