Историја уметности

Курс:
Увод у научно-истраживачки рад на докторским студијама: одабир теме докторске дисертације (докт.)
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Александар Кадијевићредовни професор
др Предраг Драгојевићредовни професор
др Лидија Мереникредовни професор
др Драган Војводићредовни професор
др Зоран Ракићванредни професор
др Иван Стевовићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Пресек (мапирање) посебних области изучавања и истраживања у историји уметности: Историја античке уметности, Историја средњовековне уметности, Историја архитектуре, Историја уметности новог века, Историја модерне уметности, Музеологија и херитологија, Епистемологија историје уметности.
Циљ изучавања курса: Припремити кандидата за област теорије историје уметности. Усавршено свеобухватно познавање посебних ужих области научноистраживачког рада историје уметности.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе. Учешће у дискусији. Пре полагања потребно је положити делове градива код групе испитивача у договору са управником Одељења.
Облици наставе: Група предавача са Одељења за историју уметности. Интерактивна настава (тематско предавање и разговор), праћена пројекцијама.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у теорију структурне информације. Како разумети предмет тезе
др Ненад Радић (06.03.2013)

2. недеља
предавање - Изучавање средњовековне архитектуре
др Иван Стевовић (13.03.2013)

3. недеља
предавање - Изучавање средњовековне уметности српских земаља
др Драган Војводић (20.03.2013)

4. недеља
предавање - Изучавање средњовековне уметности источног и западног хришћанства
др Јелена Ердељан (27.03.2013)

5. недеља
предавање - Изучавање српске уметности 16. и 17. века
др Зоран Ракић (03.04.2013)

6. недеља
предавање - Изучавање европске уметности новог века
др Саша Брајовић (10.04.2013)

7. недеља
предавање - Изучавање националне уметности и визуелне културе новог века
др Ненад Макуљевић (17.04.2013)

8. недеља
предавање - Изучавање модерне уметности
др Слободан Мијушковић (08.05.2013)

9. недеља
предавање - Уочавање проблема и теорија 6 шешира
др Предраг Драгојевић (15.05.2013)

10. недеља
предавање - Закључна разматрања и припрема за испит
У договору са управником Одељења студент заказује консултације са групом предавача код којих ће полагати делове испитног материјала, да би на крају полагао већи део градива код ментора. (22.05.2013)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
L. Rodley, Byzantine Art and Architecture: An introduction, Cambridge Un. Press 1994
Аrhitektura i istorija (tematski broj), De Re Aedificatoria 1, Beograd 1990.
N. Bryson, M. A. Holly, Visual Culture: Images and Interpretations, Wesleyan University Press 1994.
S. Brajović, U Bogorodičinom vrtu, Beograd 2006
N. Makuljević, Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku, Beograd 2006, IX-XVI
Foster, Krauss, Bucloh, Bois, Art Since 1900, Thames& Hudson, London 2004.
Д. Булатовић, ”Историја уметности и заштита културних добара”, Повеља, Нова серија, година XXV, бр.2, Краљево 1995.
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996, 131-151
Општа допунска литература
Л. Шелмић, Српско зидно сликарство XVIII века, Нови Сад 1987, 7-37
Colin Trodd, «The discipline of pleasure; or, how art history looks at the art museum», Museum and society, 1 (1): 17-29 (2003)
B. Brajson, Kratka istorija bezmalo svačega, Beograd: Laguna 2005.
↑↑↑