Историја уметности

Курс:
Уметност и визуелна култура новог века I (мастер)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Изучавају се приступ, концепције и форме научног истраживања визуелне културе новог века у Европи, нарочито југоисточној.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области визуелне културе новог века у Европи, нарочито југоистичној Европи.
Предуслови за полагање: Неопходан интерактивни приступ између предавача и студената.
Облици наставе: Настава се изводи у интерактивном дијалогу и дискусији између студената и предавача.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996.
Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у 19. веку, Београд 2006.
S. Brajović, U Bogorodičinom vrtu. Bogorodica i Boka Kotorska – barokna pobožnost zapadnog hrišćanstva, Beograd 2006.
J. Habermas, Saznanje i interes, Beograd 1975.
H. Locher, Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst 1750-1950, Wilhelm FinkVerlag: München 2001.
The Art Historian, National Traditions and Institutional Practices, ed. by M. F. Zimmermann, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003.
Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, приредио А. Фотић, Београд 2005.
М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, Београд 2006.
Приватни живот код Срба у 19. веку, приредили Н. Макуљевић и А. Столић, Београд 2006.
Историја приватног живота, 3 и 4 (Од ренесансе до века просвећености и Од француске револуције до великог рата), приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, Београд 2002. и 2003.
↑↑↑