Историја уметности

Курс:
Архивистика (осн.)
У оквиру предмета: Архивистика
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Никола Самарџићредовни професор
др Синиша Мишићредовни професор
др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Мира Радојевићредовни професор
др Влада Станковићредовни професор
др Данијела Стефановићредовни професор
др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Жарко Петковићванредни професор
др Марко Шуицаредовни професор
др Милош Јагодићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Александар Животићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава : Увод у архивистику,Историја архивске делатности, организација рада архива,архивско законодавство,заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван архива,преузимање и смештај грађе, сређивање и обрада архивске грађе, културно-просветна и информативна делатност архивских установа, образовање и стручно усавршавање архивских радника (полагање стручног испита). Практична настава : Студенти ће посетити Архив Србије,Архив Србије и Црне Горе и Архив САНУ.Током посете проћиће кроз сва одељења у циљу што бољег упознавања са организацијом рада у архивима. Такође ће током посете одељењима имати прилику да непосредно раде са грађом како би могли применити раније стечена теоријска знања. Посебно ће бити упознати са културно-просветним радом архива као и програмом образовања
Циљ изучавања курса: Методолошка припрема студената за рад на пословима заштите архивске грађе.Студенти се кроз теоријски рад и праксу обучавају за обављање архивистичких послова:заштита архивске грађе ван архива, сређивање и обрада архивске грађе, културно-просветне.
Предуслови за полагање: Студенти морају претходно да положе испите по програму за трећу годину студија.
Облици наставе: Настава се обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада),практични рад у архивима и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената с основном структуром студијског програма - предавања и в.

2. недеља
предавање - Увод у архивистику - предавања

2. недеља
вежбе - Aрхивистика и историографија- вежбе

3. недеља
предавање - Историја архивске струке- предавања

3. недеља
вежбе - Почеци архивске струке у Србији- вежбе

4. недеља
предавање - Архивска служба у Србији- предавања

4. недеља
вежбе - Међународне архивске институције- вежбе

5. недеља
предавање - Заштита регистратурског материјала и архивске грађе ван архива- предавања

5. недеља
вежбе - , Рад регистратура и надлежност архива- вежбе

6. недеља
предавање - Валоризација архивске грађе- предавања

6. недеља
вежбе - Методологија одабирања архивске грађе- вежбе

8. недеља
предавање - Критеријуми валоризације архивске грађе- предавања

8. недеља
вежбе - Категоризација архивске грађе- вежбе

9. недеља
предавање - Преузимање архивске грађе- предавања

9. недеља
предавање - Пријем и смештај грађе у депо- вежбе

10. недеља
предавање - Сређивање архивске грађе- предавања

10. недеља
вежбе - Сређивање архивске грађе- вежбе

11. недеља
предавање - Начело целовитости архивског фонда и принципа провенијенције- предавања

11. недеља
вежбе - Методолошки приступ сређивању архивске грађе- вежбе

12. недеља
предавање - Лични и породични фондови- предавања

12. недеља
вежбе - , Методолошки приступ сређивању личног фонда- вежбе

13. недеља
предавање - Информативна средства у архивској делатности- предавања

13. недеља
вежбе - Општа информативна средства-вежбе

14. недеља
предавање - Посета архиву

15. недеља
предавање - Посета архиву
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б.Лекић,Архивистика,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд 2006. У
Архив Србије 1900-2000, Београд 2000 (уредник М.Радевић),
What are Archives? Cultural and Theoretical Perspectives, Edited by Louise Craven,Ashgate,Hampshire, 2008.
Споменица Историјског архива Шумадије у Крагујевцу,Крагујевац 2002,
А.Ђуровић,Архив у настави историје, Настава историје, 6, Нови Сад, 1997, стр.114-121.
A.Ђуровић,Aрхиви у Европи: Torre do Tombo,национални архив Португала у Лисабону, Шумадијски анали, 5, Крагујевац,2009, 179-189.
Општа допунска литература
Модернизација канцеларијског и архивског пословања у регистратурааама (приредила Т.Мишић), Архивистичко друштво Србије,Архив Србије,Београд 2010.
Архиви у Србији, 2, Београд 2000 (редакција Б.Благојевић,Б.Грубор,Б.Драшкић,Д.Јанковић, М.Мадић,Ј.Пејин, М.Радојчић,П.Станојевић ).
Тhe Treasure Houses of Austria, The Austrian State Archives,Federal Press Service,Vienna 1996.
↑↑↑