Историја уметности

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D.Bulatovi?, Kodifikacija muzealne delatnosti, nalazi se u rideru
D.Bulatovi?, Integralni model muzealnog delovanja, nalazi se u rideru
D.Bulatovi?, P.Kosanovi?, Informacioni sistem Narodnog muzeja CG, nalazi se u rideru
M.Tu?man, Obavjest i znanje, Zagreb 1987.
M.Tu?man, Struktura kulturne informacije, Zagreb 1985.
Z:Z:Stranski, Teorija muzejske selekcije; Teorija muzejske tesauracije, nalazi se u rideru
W.Gluzinski, “Dokumentacijska funkcija muzeja” u W podstav muzeologicni, nalazi se u rideru
Branka Sulc, Dokumentacijski i informacijski sistemi u muzejskoj djelatnosti Jugoslavije, (Informatica Museologica) /nalazi se u rideru
Za ovaj kurs postoji predava?ev rider sa svim lekcijama i hrestomatijom na Cdu
Општа допунска литература
Tomas Hilan Eriksen, Tiranija trenutka. Brzo i sporo vreme u informacionom dru?tvu, Beograd 2003, bibilioteka XX vek, knjiga 138
↑↑↑