Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Мартовски апсолвентски рок
Колоквијуми
Историја модерне уметности
29.3.2017, у 14 часова сала 409ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
24.3.2017, у 17 часова кабинет 457

Сви испити из модерне уметности
30.3.2017, у 11 часова сала 413

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
29.3.2017, у 10.30 часова кабинет 455

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
28.3.2017, у 11 часова кабинет 461.

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
31.3.2017, у 14 часова кабинет 460

Сви испити код проф. др Милана Попадића
29.3.2017, у 17 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Владимира Симића
29.3.2017, у 10.30 часова кабинет 458

Наука о уметности
24.3.2017, у 11 часова кабинет 482

Методологија науке о уметности
24.3.2017, у 11 часова кабинет 482

Теорије у науци о уметности
27.3.2017, у 11.30 часова кабинет 482

Општа историја уметности новог века
27.3.2017, у 12 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2
27.3.2017, у 12 часова кабинет 481

Српска уметност новог века 2
27.3.2017, у 10 часова кабинет 483
↑↑↑