Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 16.07. 2019.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2019.
  • провера услова и приговори: 17.07. 2019.
  • испити: од 26.08. до 04.09. 2019.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности
4.9.2019, у 10 часова сала 413

Историја уметности српских земаља средњег века I
26.8.2019, у 11 часова сала 401

Европска уметност новог века I
2.9.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
2.9.2019, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити из модерне уметности
4.9.2019, у 10 часова сала 413

Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
30.8.2019, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
29.8.2019, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
3.9.2019, у 12 часова сала 104

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
29.8.2019, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Милана Попадића (прозивка)
3.9.2019, у 14 часова сала 105

Сви испити код доцента др Владимира Симића
27.8.2019, у 13 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
4.9.2019, у 10 часова кабинет 453

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
4.9.2019, у 10 часова кабинет 453

Увод у историју уметности 1
4.9.2019, у 9 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
2.9.2019, у 9 часова сала 409

Српска уметност новог века 2
3.9.2019, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
3.9.2019, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у 19. веку
3.9.2019, у 10 чаова кабинет 483

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
3.9.2019, у 15 чаова Темпус сала

Поетика српске уметности новог века
3.9.2019, у 15 чаова Темпус сала

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
3.9.2019, у 15 чаова Темпус сала

Општа историја уметности новог века
2.9.2019, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари стаути)
2.9.2019, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
2.9.2019, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
2.9.2019, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
2.9.2019, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
2.9.2019, у 10 часова кабинет 479

Теорије уметности
31.8.2019, у 11.30 часова сала 401

Историја историје уметности
31.8.2019, у 12.30 часова сала 401

Писање о уметности
31.8.2019, у 10 часова сала 401

Методологија историје уметности
31.8.2019, у 10 часова сала 401

Античка уметност
26.8.2019, у 10 часова кабинет 451

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
30.8.2019, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
28.8.2019, у 10 часова кабинет 451

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
2.9.2019, у 10 часова Темпус сала
↑↑↑