Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 18.07. 2018.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2018.
  • провера услова и приговори: 19.07. 2018.
  • испити: од 27.08. до 05.09. 2018.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности
29.8.2018, у 16 часова сала 413ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити из модерне уметности
30.8.2018, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
31.8.2018, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
27.8.2018, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
4.9.2018, у 12 часова сала СО2

Сви испити код проф. др Милана Попадића
3.9.2018, у 12 часова сала 401

Сви испити код доцента др Владимира Симића
3.9.2018, у 16 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
30.8.2018, у 10.30 часова кабинет 451

Увод у историју уметности 1
27.8.2018, у 9 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 2
31.8.2018, у 9 часова сала 409

Српска уметност новог века 2
3.9.2018, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
3.9.2018, у 10 часова кабинет 483

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
3.9.2018, у 13 часова сала СО1

Поетика српске уметности новог века
3.9.2018, у 13 часова сала СО1

Општа историја уметности новог века
4.9.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари стаути)
4.9.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I (колоквијум и испит)
4.9.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност ренесансе и маниризма
4.9.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
4.9.2018, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
4.9.2018, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност 19. века
4.9.2018, у 11.45 часова сала 401

Наука о уметности
3.9.2018, у 11 часова кабинет 482

Методологија науке о уметности
3.9.2018, у 11 часова кабинет 482

Теорије у науци о уметности
3.9.2018, у 11 часова кабинет 482

Теорије уметности
31.8.2018, у 9 часова сала СО2

Историја историје уметности
30.8. 2018, у 10 часова сала 103

Писање о уметности
30.8. 2018, у 9 часова сала 103

Методологија историје уметности
30.8. 2018, у 9 часова сала 103

Музеологија
5.9.2018, у 9 часова кабинет 453

Херитолошке технологије
5.9.2018, у 15 часова кабинет 453

Стручна пракса на Семинару за музеологију и херитологију
5.9.2018, у 9 часова кабинет 453

Античка уметност
4.9.2018, у 10 часова кабинет 451

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
3.9.2018, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
31.8.2018, у 10 часова  4.9.208, у 10 часова, кабинет 451 кабинет 451

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
4.9.2018, у 10 часова сала 409

Методика наставе историје уметности (основне студије)
4.9.2018, у 17 часова Темпус сала

Методика уметничких предмета (мастер студије)
4.9.2018, у 17 часова Темпус сала

Пракса 2 (мастер студије)
4.9.2018, у 17 часова Темпус сала
↑↑↑