Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 31.01. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.01.2018.
  • провера услова и приговори: 01.02.2018.
  • испити: од 05. до 13.02. 2018.
КОЛОКВИЈУМИ
Европска уметност новог века I
12.2.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
12.2.2018, у 11.30 часова сала 401

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
5.2.2018, у 10 часова сала 401

Архитектура Византије и западне Европе у средњем веку
1.2.2018, у 11 часова Амфитеатар

Историја модерне уметности (стари статути)
6.2.2018, у 16 часова сала 413ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
9.2.2018, у 12 часова сала 401

Сви испити из модерне уметности
7.2.2018, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
8.2.2018, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити код доцента др Владимира Симића
12.2.2018, у 16 часова кабинет 458

Поетика српске уметности новог века
6.2.2018, у 11.30 часова сала 401

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
6.2.2018, у 11.30 часова сала 401

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
6.2.2018, у 10 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
5.2.2018, у 9 часова сала 409

Српска уметност новог века 2
12.2.2018, у 13 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
12.2.2018, у 13 часова кабинет 483

Европска уметност ренесансе и маниризма
12.2.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
12.2.2018, у 11.30 часова сала 401

Европска уметност 19. века
12.2.2018, у 10 часова сала 401

Општа историја уметности новог века
12.2.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века I и II (стари статути)
12.2.2018, у 10 часова кабинет 481

Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века
12.2.2018, у 10.30 часова кабинет 479

Појмови уметности и визуелне културе новог века
12.2.2018, у 10.30 часова кабинет 479

Писање о уметности
12.2.2018, у 10 часова сала СО2

Историја историје уметности
13.2.2018, у 10 часова сала 401

Методологија историје уметности
13.2.2018, у 10 часова сала 401

Теорије уметности
12.2.2018, у 10 часова сала СО2

Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи
12.2.2018,у 10 часова кабинет 461

Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи
13.2.2018,у 10 часова кабинет 461

Општа историја уметности средњег века (стари статути)
13.2.2018,у 10 часова кабинет 461

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
7.2.2018, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
9.2.2018, у 10 часова кабинет 451

Античка уметност
9.2.2018, у 10 часова кабинет 451

Увод у студије баштине
6.2.2018, у 13 часова Темпус сала

Херитологија
7.2.2018, у 11 часова сала СО3

Музеологија
8.2.2018, у 13 часова кабинет 453

Методика наставе историје уметности
13.2.2018, у 18.30 часова Темпус сала

Методика уметничких области
13.2.2018, у 18.30 часова Темпус сала

Сви испити на семинару за музеологију и херитологију (мастер студије)
9.2.2018, у 12 часова кабинет 453

Сви испити на семинару за музеологију и херитологију (докторске студије)
9.2.2018, у 13 часова кабинет 453Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑