Историја уметности

  • 2011 - докторске студије - ФФ
  • 2016 - ванредни професор - ФФ
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
↑↑↑