Историја уметности

 • Визуелна култура Европе средњег века
 • Визуелна култура Византијског комонвелта
 • Визуелна култура српских земаља средњег века
 • Античка и ранохришћанска уметност
 • 2005 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2010 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Један пример персонификације у сликарству позног средњег века:представе Божанске премудрости у Радослављеном јеванђељу)
 • 2014 - докторске студије - ФФ
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2011 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2009 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2011 -  Српска средњовековна уметност и њен европски контекст
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду (сарадник)
 • 2005 -  2010 - Византијска и српска уметност у позном средњем веку
  Филозофски факултет, Универзитет у Београду (сарадник)
↑↑↑