Историја уметности

 • psihoanaliza
  psihologija religije
  hermeneutika
  ontologija
 • 1993 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЛАКАНОВА РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПСИХОАНАЛИТИЧКЕ ДОКТРИНЕ)
 • 2005 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПСИХОДИНАМИКА ФАНТАЗМА)
 • 2020 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2001 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОПАТОЛОГИЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ)
 • 2008 -  Od anticke tragedije do liturgijske drame
  Filoloski fakultet, Beograd, Srbija (предавање по позиву)
 • 2010 -  2014 - Predstave identiteta u umetnosti - verbalno vizuelna kultura novog doba
  Filozofski fakultet, Beograd
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑