Историја уметности

 • Историја српске уметности новог века
  Визуелна култура новог века
  Културна историја новог века
 • 2003 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2008 - магистарске студије - ФФ
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2013 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2013 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКУРЕ)
 • 2009 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2003 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ НОВОГ ВЕКА)
 • 2004 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈС УМЕТНОСТИ НОВОГ ВЕКА)
 • 2006 -  Члан Немачког друштва за проучавање 18. века (Die Deutsche Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts)  (чланство)
 • 2009 -  Члан Одељења за ликовне уметности Матице српске у Новом Саду  (чланство)
 • 2004 -  2005 - Српска сакрална и профана уметност 18. и 19. века, бр. 111658
  Филозофски факултет Универзитет у Београду
 • 2006 -  2010 - Верски и национални идентитет у визуелној култури новог века, бр. 147016.
  Филозофски факултет Универзитет у Београду
 • 2011 -  2014 - Представе идентитета у уметности и вербално-визуелној култури новог доба, бр. 177001
  Филозофски факултет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑