Историја

26
 
Мар
 
2018
Измене и допуне одлуке о висини школарине за студенте мастер програма Друштво, држава, транзиција

Измене и допуне одлуке о висини школарине (05/4-02 бр. 461/1-3 од 22.03.2018. године) истакнуте су на страни: http://www.f.bg.ac.rs/pravna_akta, под тачком 15.5.3.↑↑↑