Историја

Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
Модул Студије савремене историје, Изборни предмет из модула Студије савремене историје 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет из модула 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑