Историја

Европеизација као водећа сила Модернизације - имплементација и одбијање европских идеја и институција на Балкану
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑