Историја

Друштвено-економска историја класичног и хеленистичког периода
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑