Историја

Методологија са историографијом за студије модерне историје
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Сузана Рајићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑