Историја

Извори за историју Југославије
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: завршна оцена треба да буде збир вредновања укупног рада током семестра и квалитета написаног историографског рада.
Постојећи курсеви:
↑↑↑