Историја

Југословенска држава 1945-1990.
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: резулатати активне наставе, историографски рад мањег обима и усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑