Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
семинар - Уводни час
Конститутивни елементи Позне антике, дефиниција епохе и њени хронолошки оквири.

2. недеља
семинар - Историја истраживања

3. недеља
семинар - Извори

4. недеља
семинар - Промене на спољнополитичком плану и унутрашња криза III века

5. недеља
семинар - Идеологизација политике: Валеријан, Галијен, Аурелијан

6. недеља
семинар - Тетрархија

7. недеља
семинар - Диоклецијанове реформе 1

8. недеља
семинар - Диоклецијанове реформе 2

9. недеља
семинар - Константинове реформе 1

10. недеља
семинар - Константинове реформе 2

11. недеља
семинар - Оснивање Константинопоља

12. недеља
семинар - Држава и црква

13. недеља
семинар - Јереси почетком IV века

14. недеља
семинар - Константинов историјски значај

15. недеља
семинар - Imperium Romanum између Константина и Теодосија I 1

16. недеља
семинар - Imperium Romanum између Константина и Теодосија I 2

17. недеља
семинар - Теодосије I и подела Царства

18. недеља
семинар - Паганство и хришћанство: Јулијанова верска политика

19. недеља
семинар - Улога цркве у склопу државне политике

20. недеља
семинар - Хришћанска црква: црквена организација

21. недеља
семинар - Дезинтеграција Царства кроз христолошке распре

22. недеља
семинар - Германи на ободима Царства

23. недеља
семинар - Инвазија варвара

24. недеља
семинар - Слом запада и “пад” Рима

25. недеља
семинар - Улога и значај Илирика у историји позног Царства

26. недеља
семинар - Дух позне антике: епоха културних прожимања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge Ancient History XII: The Crisis of Empire A.D. 193-337, Cambridge 1996.
The Cambridge Ancient History XIII: The Late Empire, AD 337–425, Cambridge 1997.
The Cambridge Ancient History XIV: Late Antiquity: Empire and Successors, AD 425–600, Cambridge 2001.
A. Cameron, The Later Roman Empire, London 1993.
A. Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity (395-600), London-New York 1993.
A. Chastagnol, Le Bas-Empire, Paris 1992.
R. Delmaire, Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin a Justinien I: Les institutions civiles palatines, Paris 1995.
E. Demougeot, La formation de l'Europe et les invasions barbares, Paris 1979.
A. H. M. Jones, The Later Roman Empire I-III, Cambridge 1964.
E. Stein, Histoire du Bas-Empire, Paris 1958.
B. Lancon, Le monde romain tardif, Paris 1992.
H.-L. Marrou, L'Eglise de l'Antiquite tardive (303-604), Paris 1985.
G. Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 340 a 441, Paris 1974.
H. Inglebert, Les Romains chretiens face a l'Histoire de Rome. Histoire, christianisme et romanites en Occident dans l'Antiquite tardive (III-V siecles), Paris 1996.
↑↑↑