Историја

Курс:
Европеизација као водећа сила Модернизације - имплементација и одбијање европских идеја и институција на Балкану
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑