Историја

Курс:
Друштвена историја САД и Азије у савременом добу (мастер)
Предавачи: др Дубравка Стојановићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен друштвеној историји САД или Азије у 20. веку (у зависности од теме мастер рада студената). То је време највећих друштвених промена, када због промена у привредној сфери долази до убрзања друштвених процеса. Први светски рат донео је велике промене у социјалној сфери. Економска криза додатно је променила америчко и азијско друштво. Нови изазови дошли су са Другим светским ратом и са Хладним ратом. Све те промене довеле су до продубљивања разлика између развијених и неразвијених штоје посебно видљиво на примерима САД и Азије.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним процесима и појавама савремене друштвене историје САД или Азије. У зависности од интересовања студента и тема мастер радова нагласак ће бити стављен на један или на други континент.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Предавања, есеји, дискусије, семинарски радови
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D. Borstin, Amerikanci. Demokratsko iskustvo, Beograd 2005.
F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002.
G.B. Tindall, D.E. Shi, America. A Narrative History, New York 2004.
H.B. Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Beograd 1986.
Pol Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.
V. Sasman, Kultura kao istorija. Preobražaj američkog društva u XX veku, Beograd 1987.
↑↑↑