Историја

Курс:
Балкан у светској економској историји (мастер)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На предавањима се прати период од настанка “светског” тржишта и “светске економије”, током ХХI века, до савремених појава, укључујући текућу светску економску кризу. Посебно су истакнута питања економског раста, развој трговине, улога државне регулације и протекције, индустријска револуција, развој америчке економије, глобализација и поремећаји на светском тржишту. Предавања, комбиновоана са дискусијом и издвајањем кључних примера одвијају се у 10 тематских јединица: Злато и новац у историји; Средоземље и Атлантик; «Европско чудо». Религија, етика, наука, култура, политичко тржиште, институције, рељеф и клима, и европски капитализам; Индустријска револуција; “Прва глобализација”, 1750-1914; Прва светска економска криза и диктаторске економије; Глобализација Хладног рата; Амерички унилатерализам 1991-2001; Полицентрична глобализација и друга светска економска криза 2001-201; “Еуроцентричне” и “дифузионистичке” теорије. “Светска историја” и “макро историја”.
Циљ изучавања курса: Упознавање, анализа и критичко мишљење о важним питањима историје, политике и економије Балкана, попут оних, како су функционисала стара тржишта у епохи раног колонијализма и државног протекционизма, зашто су неке нације богате, а неке сиромашне...
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Предавања, вежбе, менторски рад, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bernard Bailyn, Atlantic History. Concept and Contours. Harvard UP, 2005.
Fernan Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, I-III, Beograd, 2007.
Gregory Clark, A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World. Princeton University Press. Princeton and Oxford, 2007.
Pierre-Philippe Combes, Thierry Mayer, Jacques-François Thisse, Economic Geography. The Integration of Regions and Nations. Princeton University Press, 2008.
Karl Gunnar Person, An Economic History of Europe. Knowledge, Institutions and Growth, 600 to the Present. Cambridge University Press, 2010.
J. A. S. Grenville, A History of the World. From the 20th to the 21st Century, Routledge, 2005. Pol Kenedi, Uspon i pad velikih sila, CID, Podgorica, 2003.
Dejvid Lendis, Bogatstvo i siromaštvo nacija, Stubovi kulture, Beograd, 2004.
Danijel Dž. Borstin, Svet otkrića, Geopoetika, 2001; Svet stvaranja, Geopoetika, 2002; Svet traganja, Geopoetika, Beograd2003.
O’Rourke, Kevin H. and Jeffrey G. Williamson, “After Columbus: Explaining Europe’s Overseas Trade Boom 1500-1800.” Journal of Economic History 62:2, 2002, June, 417-456.
O’Rourke, Kevin H. and Jeffrey G. Williamson, “When Did Globalization Begin?”European Review of Economic History 6, 2002, April, 25-30.
Pierre Vilar: Zlato i novac u povijesti 1450-1920. Nolit, Beograd, 1990.
Bernard Wasserstein, Barbarism and Civilization. A History of Europe in Our Time. Oxford UP, 2007.
↑↑↑