Историја

Курс:
Бакан у модерној историји
У оквиру предмета: Бакан у модерној историји
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет ће пратити историју Балкана у целини, са освртима на појединачне примере. Предавања се одвијају у 12 тематских јединица које хронолошки обухватају период од послератне до рецентне историје Балкана: Европски „Трећи свет“. Балкан у послератној европској историји (1945-1989); Порекло и карактер балканског комунизма и балканских режима под совјетским утицајем; Европска идеја и Балкан у педесетим XX века; Шездесете: покушаји реформи; Седамдесете: обнова совјетског и националистичког дискурса у Југославији, и повратак политичком насиљу; Грчка, Турска и “Трећи талас”; Источноевропски “Национални Комунизам” и кризе у осамдесетим; Економски развој, институцијалне реформе и социјална питања на Западном Балкану; Југославија: економија, држава и друштво; Постскомунистички Балкан: национализам после комунизма; Балкан у новом миленијуму: транзиција и европске интеграције; Балкан у новом миленијуму: отворена питања. Предавања ex-катедра су комбинована са дискусијом и анализом.
Циљ изучавања курса: Упознавање са особеношћу балканске послератне историје и опште немогућности економија, држава и друштава на Балкану да напусте ону основну логику развоја у којој су се прожимали слојеви традиционалног наслеђа.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: предавање, вежбе, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gallagher, Tom (2000), ‘Nationalism and democracy in South-East Europe’, in Gallagher, T. and Pridham, G. (eds), Experimenting with Democracy: Regime Change in the Balkans.
Bugajski, Janusz (1994), Ethnic Politics in Eastern Europe, New York: M.E. Sharpe.
Dragovic-Soso, Jasna (2002), Saviours of the Nation: Serbia’s Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism, London: Hurst & Co.
Dyker, David (2003), ‘The Serbian economy’, Central and South-Eastern Europe, 2003, London and New York: Europa Publications.
Ali, Tariq (2000), Masters of the Universe: NATO’s Balkan Crusade, London: Verso. London: Routledge.
Caplan Daalder, Ivo and O’Hanlon, Michael (2000), Winning Ugly: NATO’s War To Save Kosovo, Washington, DC: Brookings Institute.
Општа допунска литература
Michael, Drezov, Kyril and Gokay, Bulent (eds), Kosovo: Myths, Conflict & War, London: Frank Cass.
Greece and the New Balkans: Challenges and Opportunities, New York: Pella Publishing Company.
Drezov, Kyril (ed.) (2001), ‘Collateral damage: the impact on Macedonia of the Kosovo war’, in Waller, Michael, Drezov, Kyril and Gokay, Bulent (eds), Kosovo: Myths, Conflict &War, London: Frank Cass.
Bellamy, Alex (2002), Kosovo and International Society, Houndsmill: Palgrave.
Daalder, Ivo H. (2001), ‘Are the United States and Europe heading for divorce?’, International Affairs, Vol. 77, No. 3.
Clark, Wesley (2001a), Waging Modern War: Bosnia, Kosovo and the Future of Combat, Oxford: Public Affairs Ltd.
Cohen, Lenard J. (2001), Serpent in the Bosom: The Rise and Fall of Slobodan Milomevic, Boulder and Oxford: Westview Press.
Constas, Dimitri and Papasotiriou, Charalambos (1999), ‘Greek policy responses to the post-Cold War Balkan environment’ in Coufoudakis, Van et al. (eds)
Albright, Madeleine (2003), Madame Secretary: A Memoir, London: Macmillan
↑↑↑