Историја

Курс:
Архивистика (докторске студије) (докт.)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Никола Самарџићредовни професор
др Синиша Мишићредовни професор
др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Мира Радојевићредовни професор
др Влада Станковићредовни професор
др Данијела Стефановићредовни професор
др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Жарко Петковићванредни професор
др Марко Шуицаредовни професор
др Милош Јагодићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Александар Животићванредни професор
др Чедомир Антићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава:Увод у архивистику.Теоријско-методолошки приступ истраживању,Филозофија архивистике, Историја архивске делатности у Европи, међународне архивске организације ,архивско законодавство,заштита архивске грађе ван архива (црквене грађе),сређивање и обрада архивске грађе (израда научноинформативних средстава),културно-просветна и информативна делатност архивских установа, публиковање архивске грађе,образовање и стручно усавршавање архивских радника,полагање стручног испита и стицање виших звања. Практична настава : Посета Архиву Србије,Архиву Србије и Црне Горе и Архиву САНУ. Рад са архивском грађом и израда истраживачког рада. Укупан фонд часова 20.
Циљ изучавања курса: Докторанти се кроз теоријско-практичан рад оспособљавају за истраживање најважнијих питања архивистичке теорије и праксе (унапређивање методолошког приступа у области заштите архивске грађе,израде стручних стандарда,публикобање грађе, прописа)
Предуслови за полагање: Положени испити по програму одељења ФФ.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада),практичан рад и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање доктораната са програмом предавања и вежби
-

2. недеља
предавање - Увод у архивистику - предмет проучавања и методе истраживања
-

2. недеља
вежбе - Aрхивистика и историографија
-

3. недеља
предавање - Самостална дисциплина или помоћна наука (филозофија архивистике)
-

3. недеља
предавање - Методологија истраживања у архивистици
-

4. недеља
предавање - Историја архивске делатности у Европи
-

4. недеља
вежбе - Ахив као образовна и културна установа
-

5. недеља
предавање - Архивска делатност у Србији (од идеје до установе )
-

5. недеља
вежбе - Улога Друштва српске словесноссти, СУД и СКА
-

6. недеља
предавање - Заштита регистратурског материјала и архивске грађе ван архива
-

6. недеља
предавање - Међународне архивске институције
-

6. недеља
вежбе - Окружни и градски архиви у Србији
-

7. недеља
предавање - Заштита регистратурског материјала и архивске грађе ван архива
-

7. недеља
вежбе - Mетодолошки приступ изради Листие категорија регистратурског материјала
-

8. недеља
предавање - Валоризација архивске грађе
-

8. недеља
вежбе - Методолошки приступ одабирању архивске грађе
-

9. недеља
предавање - Збирке
-

9. недеља
вежбе - Методолошки приступ сређивању Збирки
-

10. недеља
предавање - Научноинформативна средства у архивској делатности
-

10. недеља
вежбе - Водич кроз архивску грађу архива (методолошки приступ изради )-
-

11. недеља
предавање - Аналитички инвентар
-

11. недеља
вежбе - Методолошки приступ изради аналитичког инвентара
-

12. недеља
предавање - Публиковање архивске грађе
-

12. недеља
вежбе - Методолошки приступ (израда регеста )
-

13. недеља
предавање - Архив и школа
-

13. недеља
вежбе - Прво истраживачкп искуство - програм сарадње за основне и средње школе
-

14. недеља
пракса - Посета Архиву Србије
-

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита
-

15. недеља
пракса - Посета Архиву САНУ
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б.Лекић,Архивистика,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд 2006
Laura A.Millar, Archives principles and practices, Facet Publishing, London 2010.
Christopher Kitching, Archive Buildings in the United Kingdom 1993-2005,Phillmore,West Sussex, 2007.
Amanda Bevan, Tracing your Ancestors in the National Archives,The National Archives,London2007
What are Archives, Cultural and Theoretical Perspectives, Edited by Louise Craven,Ashgate,Hampshire 2008.
Општа допунска литература
Aрхивска грађа као извор за историју,Београд 2000.
Тhe Treasure Houses of Austria, The Austrian State Archives,Federal Press Service,Vienna 1996.
↑↑↑