Историја

Курс:
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу (мастер)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је опште природе, посвећен неким од најважнијих процеса и појава које су обележиле историју 20. столећа између 1914. и 1990/1. Кроз 15 предавања, биће обухваћени, подељени на хронолошке и проблемске целине: период Првог светског светска рат, историја међуратне Европе и ваневропског света, Други светски рат, период „хладног рата“. Посебно ће бити разматрана питања друштвене историје (привредни трендови, утицај ратова и идеолошких „модела“на европска друштва,, демографски трендови, и сл.).
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним процесима и појавама друштвене историје западне Европе (од 1. светског рата до краја 1990.тих) и стварање код слушаоца-кандидата методолошке и фактографске основе за самостално истраживање теме из ове области.
Предуслови за полагање: Завршене основне студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: активна настава, просеминар, дискусије, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са историјским изворима
План курса:

1. недеља
предавање - Европа пред вратима рата
Крај илузија: од друштва «бел епок» ка великом отрежњењу у «Великом рату». Од националистичке еуфорије до пацифизма. Реакција политчке и културне елите и становништва.

2. недеља
предавање - Последице рата
Окончање рата и послератна друштвена криза. Револуционарни друштвени покрети у Западној Европи: Немачка, Италија. Утицај Руске револуције.

3. недеља
предавање - Послератно друштво 1
Друштвена покретљивост, демографија, грађанска и сеоска друштва. Урбанизација и модернизација.

4. недеља
предавање - Десница и левица
Десница и левица: криза традиционалних и наступање тоталитарних идеологија: бољшевици пред вратима.

5. недеља
предавање - Социјална демагогија и тоталитарна пракса
Фашизам и нацизам: идеологија и ставови према друштву и држави. Социјална демагогија и тоталитарна пракса.

6. недеља
предавање - Нове тенденције
Теоријски одговори на нове тенденције у европском друштву међуратног периода.

7. недеља
предавање - Разарање европског друштва
Рат и разарање европских друштава. Холокауст и геноцид као друштвени феномени и консеквенце политике и идеологије тоталитарних друштава.

8. недеља
предавање - Европа у рушевинама: обнова и нови проблеми

9. недеља
предавање - Ратно искуство и нова тумачења стварности
Нова слика Европе после 1945. Од преиспитивања ратног искуства до нових тумачења друштвене стварности.Неспела денацификација и хладноратовска логика.

10. недеља
предавање - Немачки случај
Један народ две државе, два система и два друштвена модела: Немачки случај.

11. недеља
предавање - Идентитет и политика
«Запад» као идеологија. Идентитет и политика уједињења западноевропских држава. «Странци» и Европа: страни радници, азиланти, усељеници. Проблеми интеграције

12. недеља
предавање - Кризе западних друштава. Пример: 1968.

13. недеља
предавање - Друштва благостања: 1970-1980.

14. недеља
предавање - Распад биполарног света
Победници и губитници распада биполарног света.

15. недеља
предавање - Нова Европа
«Европско друштво» или европска друштва после завршетка хладног рата.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
Монографије из историје Европе и појединих европских држава, страних и домаћих аутора.
Општа допунска литература
Mos, L. D., Istorija rasizma u Evropi, Beograd, 2005.
Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд, 2002
Kuljić, Todor, Fašizam. Sociološko-istorijska studija, Beograd 1988
Андреј Митровић, Ангажовано и лепо, Београд 1983.
Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002
C. F. Ware, Dvadeseto stoljeće 1-4, Zagreb 1969.
Питер Калвокорези и Гај Винт, Тотални рата, Београд 1987
Михаел Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000.
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
↑↑↑