Историја

Курс:
Историја Дубровачке републике (16-18. век) (мастер)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Истраживање историје Дубровачке републике сматра се суштинским продором у важне структуре Медитерана. Дубровачки архив је једна од најдрагоценијих таквих европских, тиме и светских збирки. Између осталог, тај архив пружа кључне податке за средњовековну историју Србије. Од изузетне су важности активности Дубровачке републике у дубинама балканског залеђа, где се простирао њен систем економских и државних функција. Дубровник је током шест векова историја задржао један посебан политички, државни, економски и културни идентитет, а његов утицај далеко превазилазио његове размере и границе. Често се, не својом вољом, налазио у епицентру међународних односа. сматра се суштинским продором у важне структуре Медитерана.
Циљ изучавања курса: Усвајање знања о историји Дубровачке републике и основно коришћење дела архивског корпуса дуборвачког архива.
Предуслови за полагање: Претходно завршене основне студије,коришћење раа на рачунари и интернета,основно знање италијанског и латинског.
Облици наставе: Предавања и семинари.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Radovan Samardžić, Veliki vek Dubrovnika, Beograd, 2011. Toma Popović, Dubrovnik i Turska u XVI veku, Beograd, 1973
Robin Harris, Povijest Dubrovnika. Zagreb, 2006.
Bariša Krekić, Dubrovnik in the 14th and15th centuries. A City Between East and West. University of Oklahoma Press, 1971.
Општа допунска литература
1. Jorjo Tadić, Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeća, Sarajevo, 1937. 2. Jorjo Tadić, Španija i Dubrovnik u XVI veku, Beograd, 1932.
1. Ilija Mitić, Konzuli i konzularna služba starog Dubrovnika, Dubrovik, 1973. 2.Dragoljub Živojinović, Američka revolucija i Dubrovačka republika, 1763-1790, Beograd, 1976.
1.Veselin Kostić, Dubrovnik i Engleska 1300-1650, Beograd, 1975. 2.Lukša Beritić, Utvrđenja grada Dubrovnika, Zagreb, 1955.
↑↑↑