Историја

Курс:
Историја Дубровачке републике (16-18. век) (осн.)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Истраживање историје Дубровачке републике сматра се суштинским продором у важне структуре Медитерана. Дубровачки архив је једна од најдрагоценијих таквих европских, тиме и светских збирки. Између осталог, тај архив пружа кључне податке за средњовековну историју Србије. Од изузетне су важности активности Дубровачке републике у дубинама балканског залеђа, где се простирао њен систем економских и државних функција. Дубровник је током шест векова историја задржао један посебан политички, државни, економски и културни идентитет, а његов утицај далеко превазилазио његове размере и границе. Често се, не својом вољом, налазио у епицентру међународних односа. сматра се суштинским продором у важне структуре Медитерана.
Циљ изучавања курса: Усвајање знања о историји Дубровачке републике и основно коришћење дела архивског корпуса дуборвачког архива.
Предуслови за полагање: Коришћење рачунара и интернета ради приступа савременој литератури.Познавање основног италијанског или латинског је пожељно.
Облици наставе: Предавања и семинари.
План курса:

1. недеља
предавање - Дубровник у 14. и 15. веку
Преглед историје Дубровника од настанка до почетка Италијанских ратова 1494-1559. Словенски мит и историјска стварност, животне прилике у раном Дубровнику, Дубровник под византијском заштитом 800-1205, успостављање трговачких веза у Јадрану и залеђу, прве институције, настанак Надбискупије, млетачки изазови. Дубровник под млетачком влашћу 1205-1358, односи с Венецијом и Србијом, територијално ширење, крај млетачке власти. Фактичка независност под угарским суверенитетом 1358-1433. Почеци османских утицаја.

2. недеља
предавање - Дубровник као систем функција
Политичке и државне институције и везе са Средоземљем и балканским залеђем, економски развој до 1494.

3. недеља
предавање - У међународним односима 1494-1571.
Односи са Арагонцима, Венецијом, Турском и Хабзбурговцима.

4. недеља
предавање - Институције
Законодавство, уређење и тела Републике, локална управа, јавни живот.

5. недеља
предавање - Економски развој до 1667.
Новац и финансије, поморска и копнена трговина, занатство и мануфактура, исхрана.

6. недеља
предавање - Друштво и обичаји
Властела и грађани, трговачке породице, Јевреји, породични и друштвени живот, здравље и социјална помоћ, живот на селу.

7. недеља
предавање - Верски живот
Надбискупија и надбискупи, црке и самостани, верски редови, народно веровање.

8. недеља
предавање - Књижевност, наука и уметност
бразовање, језик, дубровачка књижевност, Марин Држић и Иван Гундулић, сликарска школа и сликари.

9. недеља
предавање - Урбано планирање и развој
Настанак и развој зидина, изградња и заштита луке, јавне грађевине, приватне палате, приморје и острва.

10. недеља
предавање - У међународним односима 1571-1667.
Продор европских политичких утицаја, односи с Турском, Кандијски рат.

11. недеља
предавање - Дубровник у Великом бечком рату
Велики земљотрес и последице, ускоци и хајдуци, Велики бечки и Морејски рат, Карловачки мир.

12. недеља
предавање - Раздобље декаденције 1669-1792.
Дипломатија и конзулати, нови изазови међународне политике, економске и друштвене промене, култура, Руђер Бошковић.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Radovan Samardžić, Veliki vek Dubrovnika, Beograd, 2011.
Robin Harris, Povijest Dubrovnika. Zagreb, 2006.
Општа допунска литература
Ivan Božić, Dubrovnik i Turska u XIV i XV veku, Beograd, 1952.
Bariša Krekić, Dubrovnik in the 14th and15th centuries. A City Between East and West. University of Oklahoma Press, 1971
Veselin Kostić, Dubrovnik i Engleska 1300-1650, Beograd, 1975.
Toma Popović, Dubrovnik Turska u XVI veku, Beograd, 1973
Lukša Beritić, Utvrđenja grada Dubrovnika, Zagreb, 1955.
Jorjo Tadić, Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeća, Sarajevo, 1937.
Jorjo Tadić, Španija i Dubrovnik u XVI veku, Beograd, 1932.
Ilija Mitić, Konzuli i konzularna služba starog Dubrovnika, Dubrovik, 1973.
Dragoljub Živojinović, Američka revolucija i Dubrovačka republika, 1763-1790, Beograd, 1976.
↑↑↑