Историја

Курс:
Урбанизација Римског царства у источним и западним провинцијама (осн.)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Град као конститутивна јединица римске провинције. Експанзија градског начина живота и интегрисање становништва провинција у римско грађанство у доба Принципата. Разноликост градских аутономних заједница у погледу статуса и институција. Функционисање градске управе. Град и његова територија. Однос централне власти према градској аутономији.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну општи увид у процес урбанизације провинција и упознају се са главним аспектима његовог утицаја на политички систем и друштвени поредак Принципата.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
The Cambridge Ancient History [CAH] X, 1996; XI, 2000.(поглавља о урбанизацији у појединим провинцијама)
A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 1973, 221-424, Part II-IV.
H. Galsterer, Local and provincial institutions and government, CAH XI2 (Part III,10), Cambridge 2000, 344-360.
F. Millar, Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status, JRS 73, 1983, 76-96.
Општа допунска литература
A.H.M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1971.
F. Jacques, Les cités de l’Occident romain du Ier s. av. J.-C. au VI s. ap. J.-C., Paris 1990.
F. Abbot and A. Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton 1926.
F. Vittinghoff, Zur römischen Municipalisierung des lateinischen Donau-Balkanraumes. Metodische Bemerkungen, ANRW II 6, 3-55.
↑↑↑