Историја

Курс:
Историја глобализације (осн.)
У оквиру предмета: Историја глобализације
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.50
Садржај курса: предавања: Империјализам, Први светски рат, Први светски рат, Смиривање у двадесетим годинама, Преокрет у тридесетим, Други светски рат, Други светски рат, Почетак Хладног рата, Заоштравање педесетих, Детант, Нове кризе,крај Хладног рата, Од униполарног ка мултиполарном свету? везбе прате теме с предавања. Sтуденти праве Power point презентације
Циљ изучавања курса: циљ предмета је да студенти добију слику о развоју глобалних процеса од 1890 до 2012 године, с нагласком на међународну политику
Предуслови за полагање: курс могу узети студенти који су положили све испите са прве године студија
Облици наставе: нагласак је на вежбама где студнети треба да представе на предавањима наглашене проблеме, и да разичитим видео и аудио материјалом помогну разумевању
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
W. Keylor, The twentieth Century World. an International History, Oxford 2001
↑↑↑