Историја

Курс:
Историја Југославије (осн.)
У оквиру предмета: Историја Југославије
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 18.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о историји југословенске идеје, стварању југословенске државе, противуречностима друштвеног развоја, уставном, националном, социјалном, културном и верском питању, кризама, ратовима и револуцијама, елитама, идејама, спољној политици, политичким превирањима. Практична настава: оспособљавање студената да самостално анализирају историјске изворе и литературу, формирају историјско мишљење и своја сазнања презентују у усменој и писаној форми.
Циљ изучавања курса: Упознавање са главним садржајима југословенске државе и друштва; стицање основних сазнања о историјским изворима и историографској литератури, њеним дометима, савременим правцима и проблемима.
Предуслови за полагање: Студенти историје могу слушати предмет ако су положили све испите са прве године студија. Предуслов за полагање испита је редовно похађање наставе и испуњавање школских (договорених) обавеза.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије и рад на документима.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са планом предавања, његовим садржајем и циљевима.

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са планом вежби, његовим садржајем, циљем и обавезама.

2. недеља
предавање - Српска држава и друштво уочи великих ратова 1912-1918 (1)
Простор и његово становништво; Београд као центар јужнословенског окупљања

2. недеља
вежбе - Српска држава и друштво уочи великих ратова 1912-1918 (1)
Простор и његово становништво; Београд као центар јужнословенског окупљања

3. недеља
предавање - Српска држава и друштво уочи великих ратова 1912-1918 (2)
Јужнословенски конгреси и друге манифестације; Носиоци идеје јзжнословенског јединства; Револуционарна омладина

3. недеља
вежбе - Српска држава и друштво уочи великих ратова 1912-1918 (2)
Јужнословенски конгреси и друге манифестације; Носиоци идеје јзжнословенског јединства; Револуционарна омладина

4. недеља
предавање - Настанак југословенске државе 1914-1918 (1)
Чиниоци југословенског уједињења, Српска влада и Југословенски одбор; Од Нишке до Крфске декларације

4. недеља
вежбе - Настанак југословенске државе 1914-1918 (1)
Чиниоци југословенског уједињења, Српска влада и Југословенски одбор; Од Нишке до Крфске декларације

5. недеља
предавање - Настанак југословенске државе 1914-1918 (2)
Интелектуална елита и југословенска идеја; Женевска декларација; Проглашење уједињења; Формирање прве влада

5. недеља
вежбе - Настанак југословенске државе 1914-1918 (2)
Интелектуална елита и југословенска идеја; Женевска декларација; Проглашење уједињења; Формирање прве влада

6. недеља
предавање - Нова држава и њене противуречности
Простор; Друштво и његове структуре; Економија и култура

6. недеља
вежбе - Нова држава и њене противуречности
Простор; Друштво и његове структуре; Економија и култура

7. недеља
предавање - Државноправни провизоријум 1918-1921.
Привремено народно представништво; Влада, Регент Александар Карађорђевић; Социјални немири

7. недеља
вежбе - Државноправни провизоријум 1918-1921.
Привремено народно представништво; Влада, Регент Александар Карађорђевић; Социјални немири

8. недеља
предавање - Видовдански устав и његово време 1921-1928.
Грађанске и комунистичко-социјалистичке странке; Државноправне расправе; Проглашење устава; Отварање српско-хрватских спорова

8. недеља
вежбе - Видовдански устав и његово време 1921-1928.
Грађанске и комунистичко-социјалистичке странке; Државноправне расправе; Проглашење устава; Отварање српско-хрватских спорова

9. недеља
предавање - Проблеми демократије и парламентаризма
Различита схватања демократије: Угрожавање демократских принципа; Демократија у судару са радикалним идејама

9. недеља
вежбе - Проблеми демократије и парламентаризма
Различита схватања демократије: Угрожавање демократских принципа; Демократија у судару са радикалним идејама

10. недеља
предавање - Интегрално југословенство 1929-1935 (1)
Проглашење личне владавине краља Александра Карађорђевића; Носеће идеје новог режима; Шестојануарско законодавство

10. недеља
вежбе - Интегрално југословенство 1929-1935 (1)
Проглашење личне владавине краља Александра Карађорђевића; Носеће идеје новог режима; Шестојануарско законодавство

11. недеља
предавање - Интегрално југословенство 1929-1935 (2)
Отпори диктатури; Српска и хрватска опозиција; Интелектуална елита и шестојануарски режим; Социјални и политички процеси

11. недеља
вежбе - Интегрално југословенство 1929-1935 (2)
Отпори диктатури; Српска и хрватска опозиција; Интелектуална елита и шестојануарски режим; Социјални и политички процеси

12. недеља
предавање - „Реално“ југословенство 1935-1939.
Влада Милана Стојадиновића, Државна интервенција у привреди; Удружена опозиција

12. недеља
вежбе - „Реално“ југословенство 1935-1939.
Влада Милана Стојадиновића, Државна интервенција у привреди; Удружена опозиција

13. недеља
предавање - Комунисти и југословенска држава 1921-1939.
Бољшевизација КПЈ; Улога Коминтерне; Право народа на самоопредељење до отцепљења; Народнофронтовска фаза развоја КПЈ; Настанак националних партија у оквиру КПЈ

13. недеља
вежбе - Комунисти и југословенска држава 1921-1939.
Бољшевизација КПЈ; Улога Коминтерне; Право народа на самоопредељење до отцепљења; Народнофронтовска фаза развоја КПЈ; Настанак националних партија у оквиру КПЈ

14. недеља
предавање - Децентрализација југословенске државе 1939-1941.
Споразум Цветковић-Мачек; Хрватска и српска опозиција новом државном концепту; Српски културни клуб; Пројекат Српске земље; Пуч од 27. марта

14. недеља
вежбе - Децентрализација југословенске државе 1939-1941.
Споразум Цветковић-Мачек; Хрватска и српска опозиција новом државном концепту; Српски културни клуб; Пројекат Српске земље; Пуч од 27. марта

15. недеља
предавање - Априлски рат
Војни слом; Окупаторска подела Југославије; Формирање НДХ

15. недеља
вежбе - Априлски рат
Војни слом; Окупаторска подела Југославије; Формирање НДХ

16. недеља
предавање - Антифашистички покрети (1)
Носиоци идеје равногорског покрета; Идеологија сукобљених покрета; Ратиште

16. недеља
вежбе - Антифашистички покрети (1)
Носиоци идеје равногорског покрета; Идеологија сукобљених покрета; Ратиште

17. недеља
предавање - Антифашистички покрети (2)
Партизански покрет – идеологија и пракса; Пројекат партизанске федерације

17. недеља
вежбе - Антифашистички покрети (2)
Партизански покрет – идеологија и пракса; Пројекат партизанске федерације

18. недеља
предавање - Српскохрватски спор у емиграцији
Емигрантска влада; Националне снаге у емиграцији; Унутарпартијски спорови

18. недеља
вежбе - Српскохрватски спор у емиграцији
Емигрантска влада; Националне снаге у емиграцији; Унутарпартијски спорови

19. недеља
предавање - Паралелизам власти
АВНОЈ, НКОЈ, Споразум Тито-Шубашић; Привремена влада ДФЈ

19. недеља
вежбе - Паралелизам власти
АВНОЈ, НКОЈ, Споразум Тито-Шубашић; Привремена влада ДФЈ

20. недеља
предавање - Југословенска држава 1945-1948.
Југословенска држава 1945-1948. Период обнове; Проглашење републике; Први устав; Административна подела земље и питање граница; Нове нације

20. недеља
вежбе - Југословенска држава 1945-1948.
Период обнове; Проглашење републике; Први устав; Административна подела земље и питање граница; Нове нације

21. недеља
предавање - Победници и поражени
Нестанак грађанске класе; Национализација, Експропријација, Судови части, „Издајници“, сарадници окупатора, неистомишљеници, противници

21. недеља
вежбе - Победници и поражени
Нестанак грађанске класе; Национализација, Експропријација, Судови части, „Издајници“, сарадници окупатора, неистомишљеници, противници

22. недеља
предавање - Југословенска политичка емиграција
Хрватска емиграција; Српска емиграција

22. недеља
вежбе - Југословенска политичка емиграција
Хрватска емиграција; Српска емиграција

23. недеља
предавање - Сукоб са Информбироом
Узроци сукоба; Резолуција; Одбрана независности; Почетак дестаљинизације

23. недеља
вежбе - Сукоб са Информбироом
Узроци сукоба; Резолуција; Одбрана независности; Почетак дестаљинизације

24. недеља
предавање - Самоуправљање
Идеја, законодавство, пракса

24. недеља
вежбе - Самоуправљање
Идеја, законодавство, пракса

25. недеља
предавање - Дисиденти унутар СКЈ
Милован Ђилас, Следбеници

25. недеља
вежбе - Дисиденти унутар СКЈ
Милован Ђилас, Следбеници

26. недеља
предавање - Југословенска држава и Албанци
Идеја Велике Албаније; Партија и „Косовско питање“; Процес расељавања; Албанске побуне...

26. недеља
вежбе - Југословенска држава и Албанци
Идеја Велике Албаније; Партија и „Косовско питање“; Процес расељавања; Албанске побуне...

27. недеља
предавање - Шездесете – „1966-1968“
Студенски немири 1968; Догађаји у Чехословачкој и југословенска стварност; Борба за демократију; У потрази за новом спољнополитичком оријентацијом

27. недеља
вежбе - Шездесете – „1966-1968“
Студенски немири 1968; Догађаји у Чехословачкој и југословенска стварност; Борба за демократију; У потрази за новом спољнополитичком оријентацијом

28. недеља
предавање - Политичка превирања 70-тих
Маспок у Хрватској; Србијански либерали

28. недеља
вежбе - Политичка превирања 70-тих
Маспок у Хрватској; Србијански либерали

29. недеља
предавање - Устав из 1974.
Уставне промене 1967-1974; Националне „државе“ и националне економије; Време децентрализације и дезинтеграције

29. недеља
вежбе - Устав из 1974.
Устав из 1974. Уставне промене 1967-1974; Националне „државе“ и националне економије; Време децентрализације и дезинтеграције

30. недеља
предавање - Нестанак Југославије
Тројаки слом – националних односа, политичког система и Југославије као државе; Распад или разбијање; Унутрашњи и спољни чинилац

30. недеља
вежбе - Нестанак Југославије
Тројаки слом – националних односа, политичког система и Југославије као државе; Распад или разбијање; Унутрашњи и спољни чинилац
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, I-III, Београд 1988.
Б. Петрановић, Србија у Другом светском рат 1939-1945, Београд 1992.
Општа допунска литература
Ђ. Станковић, Историјски стереотипи и научно знање, Београд 2004.
Љ. Димић, Историја српске државности, Нови Сад 2001.
М. Радојевић, Удружена опозиција 1935-1939, Београд 1994.
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, Београд 1989.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Југославија 1918-1988, тематска збирка докумената, Београд 1988.
М. Бјелајац, Југословенско искуство с мултиетничком армијом 1918-1991, Београд 2000.
Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, 1-2, Београд 1985.
↑↑↑