Историја

Курс:
Млетачка Албанија: сусрет Срба и Албанаца са западним светом (докт.)
Предавачи: др Жарко Вујошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Настанак "Млетачке Албаније" 1392. и њено ширење у Зетском приморју и северној Албанији. Уређење "Млетачке Албаније". Однос Срба према "Млетачкој Албанији". Српска православна и римокатоличка црква у Зетском приморју и северној Албанији. Долазак Турака.
Циљ изучавања курса: Стицање сазнања о односу и међусобним утицајима "Млетачке Албаније" и Срба пре и после гашења српске државности.
Предуслови за полагање: Општи услови предвиђени за докторске студије. Познавање латинског и најмање два европска језика.
Облици наставе: Предавања, вежбе и менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Антоновић, Град и жупа у Зетском приморју и северној Албанији у XIV и XV веку, Београд 2003.
O. Schmitt, Das venezianische Albanien (1392 – 1479), München 2001.
A. Ducellier, La façade maritime de l’ Albanie au Moyen Âge. Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, Thessaloniki 1981.
Историја Црне Горе II/2, Титоград 1970.
P. Lock, The Franks in the Aegean, 1204 – 1500, London 1995.
K. Setton, The Papacy and the Levant I – II, Philadelphia 1997².
↑↑↑