Историја

Курс:
Цариград - Нови Рим од Константина до Јустинијана (докт.)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Преглед историје Новог Рима од времена оснивања града у доба Константина Великог до краја владавине цара Јустинијана, са којим се завршава зидање нове престонице. Посебна пажња ће бити посвећена значају Цариграда у византијској политичкој и духовној историји (схватањима Византинаца, легендама о граду и градњама) као и свакодневним животним околностима у овом велеграду
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са животом и функционисањем византијске престонице и разумевање комплексне повезаности између градњи, идеологије, пропаганде и питања легитимитета власти. Стварање способности препознавања вишеслојности историјске свести изражене
Предуслови за полагање: Уписан одговарајући семестар студија
Облици наставе: Предавања уз интеракцију студената, са пуно заједничког рада у сагледавању и тумачењу појава
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Janin, Constantinople byzantin, Paris 1964.
В. Станковић, Цариградски патријарси и цареви Македонске династије, Београд 2003.
T. Mathews, The Early Churches of Constantinople, University Park-London 1971.
C. Mango, Byzantine Architecture, New York, 1971
↑↑↑