Историја

Курс:
Латински језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Латински језик 1
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Милица Кисић Божићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: елементи латинске граматике, с тежиштем на морфологији; базични лексички фонд латинског језика
Циљ изучавања курса: стицање елементарних знања из латинског језика и граматике
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Budimir, Litterae Latinae, Beograd, više izdanja.
Б. Маневић Шијачки, Граматика латинског језика, Београд, више издања.
↑↑↑