Историја

Курс:
Спољна политика југословенске државе (1918–1990)
У оквиру предмета: Историја Југославије
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 18.00
Садржај курса: Преглед спољне политике југословенске државе од њеног оснивања до нестанка
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним правцима спољне политике југословенске државе, њеним континуитетима и дисконтинуитетима; утицајима међународних чинилац на њен настанак, развој и нестанак.
Облици наставе: вежбе
Обавезе студената: редовно присуствовање часовима, прихватање семинарских обавеза и учешће у стручним дискусијама
Начин оцењивања рада и резултата: усмени испит
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
-План рада у наредној школској години -Подела задужења

2. недеља
вежбе - Савезничке силе према југословенској идеји и стварању Југославије
-Упознавање савезника са ратним циљевима Краљевине Србије -Ставови Велике Британије и Француске -Став Русије -Међународни тајни уговори -Преломна 1918.

3. недеља
вежбе - Католичка црква и Ватикан о стварању Југославије
-Конкордат Краљевине Србије са Ватиканом -Католичка црква као заштитница Аустроугарске -Нормализација односа и прознање југословенске државе

4. недеља
вежбе - Југославија на Конференцији мира
-Koлективно признање југословенске државе -Спорни проблеми: Банат, источна Србија и Македонија, Корушка, Ријека, Скадар -Утврђивање граница

5. недеља
вежбе - Југословенско-француски односи између два светска рата
-Француска као ратни савезник -Француска као гарант система односа успостављених после Великог рата -Војна сарадња -Привредна сарадња -Сарадња у култури

6. недеља
вежбе - Југословенско-мађарски односи у међуратном периоду
-Уговор у Трианону -Мађарска као ревизионистичка земља -Проблем оптаната -Мађарска и усташки покрет

7. недеља
вежбе - Југословенско-италијански односи између два светска рата
- Проблем источне обале Јадрана -Питање Ријеке -План маршала Бадоља -Италија и усташе -Уговор о пријатељству и сарадњи (1937)

8. недеља
вежбе - Југословенско-британски односи између два светска рата
-Британски стереотипи о простору, становништву и политици српског (србијанског) простора -Питање одговорности за избијање Првог светског рата -Односи у привреди -Односи у култури -Друштво српско-британског пријатељства -Меморандум Ситона Вотсона -Велика Британија и Споразум Цветковић-Мачек

9. недеља
вежбе - Британски извори о Краљевини Југославији
-Извештаји британских посланика у Београду -Архиве Министарства иностраних послова Велике Британије -Документа тајних служби

10. недеља
вежбе - Југославија на Балкану
-Односи са балканским суседима -Балканска антанта 1934–1940.

11. недеља
вежбе - Краљевина Југославија и СССР
-Краљевина Србија и Октобарска револуција -Досељавање руских избеглица -Коминтерна о југословенској држави као „тамници народа“ -Успостављање привредних и дипломатских односа

12. недеља
вежбе - Краљевина Југославија и шпански грађански рат
-Став званичне политике -Комитет за немешање у шпански грађански рат -Југословенска јавност о збивањима у Шпанији -Југословенски добровољци међу Шпанцима

13. недеља
вежбе - Краљевина Југославија и Чехословачка између два светска рата
-Југословенско-чехословачка сарадња у Првом светском рату -Идеје Томаша Масарика у српској и југословенској политици -Мала Антанта -Привредна сарадња -Чехословачка као „тврђава демократије“ -Југославија и чешка криза

14. недеља
вежбе - Књижевници у дипломатији Краљевине Југославије
-Милан Ракић -Јован Дучић -Растко Петровић -Милош Црњански -Иво Андрић

15. недеља
вежбе - Југославија у дипломатској историји „Нове Европе“
-Краљевина Југославија и Друштво народа -Између великих сила -Јован Јовановић Пижон

16. недеља
вежбе - Краљевина Југославија и Немачка (1)
-Спорна питања -Дипломатски односи -Немачка национална мањина -Привредна сарадња

17. недеља
вежбе - Краљевина Југославија и Немачка (2)
-Југославија у плановима стварања животног простора -Херман Нојбахер

18. недеља
вежбе - Велика Британија и Краљевина Југославија у Другом светском рату
-Велика Британија и 27-мартовски пуч -Лондон као стециште избегличких влада Европе -Велика Британија као гарант интегритета југословенске државе -Политика еквидистанце -Британско напуштање југословенске (српске) монархије

19. недеља
вежбе - СССР и Краљевина Југославија у Другом светском рату
-Прекидање дипломатских односа после Априлског рада -Совјети и избегличка влада -Совјети и револуционарни субјект у Југославији -Црвена армија на тлу Југославије -Совјетско-британски компромис око Југославије

20. недеља
вежбе - Спољна политика Југославије 1945–1948. године
-Југословенско-совјетски уговори -Југославија и земље „народне демократије“ -Тршћанска криза -Спољно-политички спорови са земљама западних демократија

21. недеља
вежбе - Спољна политика Југославије после 1948. године
-Сукоби на границама -Нормализација односа са Западом -Западна војна помоћ Југославији -Балкански пакт (1953–1954)

22. недеља
вежбе - Ванблоковска политика. Несврстаност као спољнополитичко опредељење
-Корени несврстаности -Конференција у Београду (1961) -Тито – Насер – Нехру

23. недеља
вежбе - Јосип Броз Тито као лидер несврстаних земаља
-Спољно-политички утицаји -Путовања по Азији и Африци

24. недеља
вежбе - Југославија и суецка криза 1956–1957. године
-Југославија и Блиски исток -Национализација Суецког канала -Лондонске конференције -Трипартитни напад на Египат -Одред ЈНА на Синају

25. недеља
вежбе - Јосип Броз Тито на Западу
-„Одржавање Тита на површини“ -Посете западним земљама

26. недеља
вежбе - Југословенско-амерички односи 60-тих и 70-тих година
-Политички односи -Привредна сарадња -Сарадња у култури

27. недеља
вежбе - Југославија после пада Берлинског зида
-Свет по окончању Хладног рата -Држава која је изгубила функцију (?)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, I, Београд 1988.
Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945, Београд 1992.
Општа допунска литература
Извори и литература
Ж. Аврамовски, Балканска антанта (1934–1940), Београд 1986.
Ж. Аврамовски, Британци о Краљевини Југославији. Годишњи извештаји Британског посланства у Београду 1921–1940, I–III, Београд 1986, 1996.
Н. Балфур, С. Мекеј, Кнез Павле Карађорђевић. Једна закаснела биографија, Београд 1990.
Е. Баркер, Британска политика према југоисточној Европи у Другом свјетском рату, Загреб 1978.
Д. Бекић, Југославија у хладном рату. Односи с великим силама 1949–1955, Загреб 1988.
Д. Богетић, Југославија и Запад 1952–1955, Београд 2000.
В. Винавер, Југославија и Мађарска 1918–1933, Београд 1971.
В. Винавер, Југославија и Француска између два рата, Београд 1985.
В. Винавер, Светска економска криза у Подунављу и немачки продор 1929–1934, Београд 1987.
Б. Глигоријевић, Коминтерна, југословенско и српско питање, Београд 1992.
Б. Глигоријевић, Краљ Петар II Карађорђевић у вртлогу британске политике или како је укинута монархија у Југославији, Београд 2001.
Б. Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, 1–3, Београд 2002.
М. Грол, Лондонски дневник 1941–1944, Београд 1990.
В. Дедијер, Изгубљена битка Ј. В. Стаљина, Сарајево 1969.
В. Дедијер, Интересне сфере, Београд 1980.
Б. Димитријевић, Југославија и НАТО (1951–1957), Београд 2003.
Ј. Дучић, Дипломатски списи, приредио М. Милошевић, Београд 1991.
М. Ђилас, Разговори са Стаљином, Београд 1990.
В. Ђуретић, Савезници и југословенска ратна драма – Између националних и идеолошких изазова, 1–2, Београд 1985.
Д. Живојиновић, Ватикан, Србија и стварање југословенске државе 1914–1920, Београд 1980.
Н. Жутић, Краљевина Југославија и Ватикан. Однос југословенске државе и римске цркве 1918–1935, Београд 1994.
Записници са седница делегације Краљевине СХС на Мировној конференцији у Паризу 1919–1920, приредили Б. Кризман и Д. Јанковић, Београд 1960.
Ј. Јовановић, Југославија и организација Уједињених нација (1945–1953), Београд 1985.
Ј. Јовановић, Југославија и Савет безбедности организације Уједињених нација 1945–1985, Београд 1990.
М. Јовановић, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919–1924, Београд 1996.
С. Косановић, Југославија била је осуђена на смрт, Загреб – Београд 1984.
Б. Кризман, Вањска политика југославенске државе, Загреб 1977.
Б. Кризман, Југославенске владе у избјеглиштву 1941–1943, Загреб 1981.
Т. Куљић, Тито. Социолошкоисторијска студија, Београд 1998.
И. Лаковић, Западна војна помоћ Југославији 1951–1958, Подгорица 2006.
Л. М. Лис, Одржавање Тита на површини: Сједињене Државе, Југославија и Хладни рат 1945–1960, Београд 2003.
Ф. Маклин, Рат на Балкану, Београд 1980.
Е. Милак, Италија и Југославија 1931–1937, Београд 1987.
В. Мићуновић, Московске године 1956 – 1958, Загреб 1977.
В. Павловић, Од монархије до републике. САД и Југославија (1941–1945), Београд 1998.
Б. Петрановић, Југословенске владе у избеглиштву 1943–1945, Загреб 1981.
Б. Петрановић, Н. Жутић, 27. март 1941, тематска збирка докумената, Београд 1990.
Б. Петрановић, Балканска федерација 1943–1948, Шабац 1991.
Н. Поповић, Југословенско-совјетски односи у другом светском рату (1941– 1945), Београд 1988.
М. Ристовић, Немачки нови поредак и Југоисточна Европа 1940/41–1944/45. планови о будућности и пракса, Београд 1991.
Ђ. Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Зајечар 1995.
Ж. Топаловић, Југославија, жртвовани савезник, Лондон 1970.
Д. Шепић, Италија, савезници и југословенско питање 1914–1918, Загреб 1970.
Д. Шепић, Влада Ивана Шубашића, Загреб 1983.
Ч. Штрбац, Југославија и односи између социјалистичких земаља, Београд 1975.
↑↑↑