Историја

Курс:
Југословенска држава и друштво (1918–1990)
У оквиру предмета: Историја Југославије
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 18.00
Садржај курса: Преглед историје Југославије од времена јачања југословенске идеје и настанка југословенске државе до њеног распада у ратовима 90-тих година.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са главним садржајима југословенске државе и друштва праћеним преко политичког, економског, културног и институционалног развоја; стицање основних сазнања о историјским изворима и установама које их чувају, као и о постојећој литератури, њеним дометима, савременим правцима и проблемима.
Облици наставе: предавања
Обавезе студената: редовно похађање наставе; учествовање у дискусијама о темама које ће бити обрађиване
Начин оцењивања рада и резултата: усмени испит
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
-Упознавање студената са планом предавања, његовим садржајем и циљем

2. недеља
предавање - Српска држава и друштво уочи великих ратова (1912–1918) 1
-Простор и његово становништво -Београд као центар јужнословенског окупљања

3. недеља
предавање - Српска држава и друштво уочи великих ратова (1912–1918) 2
-Јужнословенски конгреси и друге манифестације -Носиоци идеје јужнословенског јединства -Револуционарна омладина

4. недеља
предавање - Настанак југословенске државе (1914–1918) 1
-Чиниоци југословенског уједињења -Српска влада и Југословенски одбор -Од Нишке до Крфске декларације

5. недеља
предавање - Настанак југословенске државе (1914–1918) 2
-Интелектуална елита и југословенска идеја -Женевска декларација -Проглашење уједињења Југословена и настанка Краљевства СХС -Формирање прве владе

6. недеља
предавање - Нова држава и њене противуречности
-Простор -Друштво и његове структуре -Економија, култура

7. недеља
предавање - Државноправни провизоријум (1918–1921)
-Привремено народно представништво -Влада -Регент Александар Карађорђевић -Социјални немири

8. недеља
предавање - Видовдански устав и његово време (1921–1928)
-Грађанске и комунистичко-социјалистичке странке -Државноправне расправе -Проглашење устава -Отварање српско-хрватског спора

9. недеља
предавање - Проблеми демократије и парламентаризма
-Различита схватања демократије -Угрожавање демократских принципа -Демократија у судару са радикалнијим идејама

10. недеља
предавање - Интегрално југословенство (1929–1935) 1
-Проглашење личне владавине краља Александра Карађорђевића -Носеће идеје новог режима -Шестојануарско законодавство

11. недеља
предавање - Интегрално југословенство (1929–1935) 2
-Отпори диктатури -Српска и хрватска опозиција -Интелектуална елита и шестојануарски режим -Социјални и политички протести

12. недеља
предавање - Реално југословенство (1935–1939)
-Влада Милана Стојадиновића -Државна интервенција у привреди -Удружена опозиција

13. недеља
предавање - Комунисти и југословенска држава (1921–1939)
- Бољшевизација КПЈ -Улога Коминтерне -Право народа на самоопредељење до отцепљња -Народнофронтовска фаза у развоју КПЈ -Настанак националних партија у оквиру КПЈ

14. недеља
предавање - Децентрализација југословенске државе (1939–1941)
-Споразум Цветковић – Мачек -Хрватска и српска опозиција новом државном концепту -Српски културни клуб -Пројекат Српске земље -Двадесетседмомартовски пуч

15. недеља
предавање - Априлски рат
-Војни слом -Окупаторска подела југословенског простора -НДХ

16. недеља
предавање - Антифашистички покрети 1
-Носиоци идеја равногорског покрета -Идеологија покрета -Пракса

17. недеља
предавање - Антифашистички покрети 2
-Партизански покрет -Идеологија и пракса -Пројекат „партизанске федерације“

18. недеља
предавање - Српскохрватски спор у емиграцији
-Емигрантска влада -Националне снаге у емиграцији -Унутарсрпски спор: „За“ и „против“ Југославије

19. недеља
предавање - Паралелизам власти
-АВНОЈ -НКОЈ -Споразум Тито/Шубашић -Привремена влада ДФЈ

20. недеља
предавање - Југословенска држава 1945–1948
-Период обнове (1944–47) -Проглашење републике (1945) -Први устав социјалистичке Југославије (1946) -Унутрашње границе -„Нове“ нације

21. недеља
предавање - Победници и поражени
-Нестанак грађанске класе и грађанских политичких странака -Национализација -Експропријација -Судови части -„Издајници“, сарадници окупатора и неистомишљеници

22. недеља
предавање - Југословенска политичка емиграција
-Хрватска емиграција -Српска емиграција

23. недеља
предавање - Сукоб са Информбироом
-Узроци сукоба (нова тумачења) -Резолуције -Одбрана независности -Почетак дестаљинизације

24. недеља
предавање - Самоуправљање
-Идеја -Законодавство -Пракса

25. недеља
предавање - Дисиденти унутар СКЈ
-Милован Ђилас -Следбеници

26. недеља
предавање - Југословенска држава и Албанци
-Идеја „Велике Албаније“ -КПЈ и косовски проблем до 1941. -Расељени са Косова -Иступања Јована Марјановића и Добрице Ђосића -Албанске побуне и демонстрације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, I-III, Београд 1988.
Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1945, Београд 1992.
Општа допунска литература
Извори
Ж. Аврамовски, Британци о Краљевини Југославији. Годишњи извештаји Британског посланства у Београду 1921–1938, 1 - 2, Београд – Загреб 1986.
Љ. Бобан, Хрватска у архивима избјегличке владе 1941–1943. Извјештаји информатора о приликама у Хрватској, Загреб 1985.
Љ. Бобан, Хрватска у дипломатским извјештајима избјегличке владе 1941–1943, I–II, 1988.
З. Вучковић, Сећања из рата, Београд 1990.
Грађа о стварању југословенске државе (1. I – 20. XII 1918), књ. 1-2, приредили: Д. Јанковић и Б. Кризман, Београд 1964.
М. Грол, Из предратне Србије, Утисци и сећања о времену и људима, Београд 1939.
М. Грол, Лондонски дневник 1941–1945, Београд 1990.
Д. Ђорђевић, Ожиљци и опомене, 1, Београд 1995.
Ј. Жујовић, Дневник, 1-2, приредио Д. Тодоровић, Београд 1986.
Записници седница Министарског савета Србије 1915–1918, приредили: Д. Јанковић и Б. Храбак, Београд 1976.
М. Јовановић Стоимировић, Дневник 1936–1941, приредили: С. Трећаков, В. Шовљански, Нови Сад 2000.
П. Карађорђевић, Живот једног краља, Београд 1990.
М. Константиновић, Политика споразума. Дневничке белешке 1939–1941. Лондонске белешке 1944–1945, Нови Сад 1998.
С. Косановић, Југославија била је осуђена на смрт, Загреб – Београд 1984.
Мемоари патријарха српског Гаврила, Београд 1990.
И. Мештровић, Успомене на политичке људе и догађаје, Буенос Аирес 1961.
Б. Кризман, Југославенске владе у избјеглиштву 1941–1943, Загреб 1981.
Б. Петрановић, Југословенске владе у избеглиштву 1943–1945, Загреб 1981.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Југословенски федерализам. Идеје и стварност, тематска збирка докумената, 1-2, Београд 1987.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Југославија 1918–1988, тематска збирка докумената, Београд 1988.
С. Прибићевић. Диктатура краља Александра, Београд 1952.
R. W. Seton Vatson i Jugoslaveni, Korespondencija 1906–1941, 1-2, Zagreb – London 1976.
А. Ранковић, Дневничке забелешке, Београд 2001.
М. Стојадиновић, Ни рат ни пакт, Београд 2002.
Д. Тошић, О људима, Београд 2000.
Ж. Топаловић, Југославија, жртвовани савезник, Лондон 1970.
М. Трифуновић, Емигрантске успомене, Земун 1998.
Устав Краљевине Југославије од 3 септембра 1931, Београд 1932.
Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1922.
Фердо Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1919, Загреб 1920.
Литература
Д. Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Београд 2002.
И. Банац, Национално питање у Југославији. Поријекло, повијест, политика, Загреб 1988.
Р. Бићанић, Економска подлога хрватског питања, Загреб 1938.
Д. Биланџић, Хрватска модерна повијест, Загреб 1999.
М. Бјелајац, Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918–1921, Београд 1988.
М. Бјелајац, Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца / Југославије 1922–1935, Београд 1994.
М. Бјелајац, Југословенско искуство са мултиетничком армијом 1918–1991, Београд 1999.
Љ. Бобан, Споразум Цветковић – Мачек, Београд 1965.
Љ. Бобан, Мачек и политика Хрватске сељачке странке 1928–1941, 1-2, Загреб 1974.
Д. Бонџић, Београдски универзитет 1944–1952, Београд 2004.
Н. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945–1948, Нови Сад 1984.
Б. Глигоријевић, Парламент и политичке странке у Југославији (1919–1929), Београд 1979.
Б. Глигоријевић, Коминтерна, југословенско и српско питање, Београд 1992.
Б. Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, 1-3, Београд 2002.
В. Глишић, Терор и злочини нацистичке политике у Србији 1941–1944, Београд 1970.
В. Дедијер, Документи о 1948, 1-3, Београд 1991.
Љ. Димић, Агитпроп култура. Агитпроповска фаза културне политике у Србији 1945–1952, Београд 1988.
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941, 1-3, Београд 1996–1997.
Љ. Димић, Историја српске државности. Србија у Југославији, Нови Сад 2001
Б. Димитријевић, К. Николић, Ђенерал Михаиловић. Биографија, Београд 2000.
В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, Загреб 1939.
В. Ђуретић, Влада на беспућу, Београд 1983.
С. Ђукић, Слом српских либерала, Београд 1990.
С. Ђуровић, Државна интервенција у индустрији Југославије 1918–1941, Београд 1986.
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790–1918, 1-2, Београд 1989.
Д. Живојиновић, Српска православна црква и нова власт 1944–1950, Србиње – Београд – Ваљево – Минхен 1998.
М. Исић, Сељаштво у Србији 1918–1925, Београд 1995.
М. Јанићијевић, Стваралачка интелигенција међуратне Југославије, Београд 1984.
Д. Јанковић, Србија и југословенско питање 1914–1915. године, Београд 1973.
В. Јовановић, Југословенска држава и Јужна Србија 1918–1929, Београд 2002.
Б. Кризман, Павелић и усташе, Загреб 1978.
Т. Куљић, Тито. Социолошкоисторијска студија, Београд 1998.
М. Лековић, Мартовски преговори 1943, Београд 1985.
Ф. Маклин, Рат на Балкану, Београд 1980.
Ј. Марјановић, Дража Михаиловић између Британаца и Немаца, Београд 1979.
П. Марковић, Београд и Европа 1918–1941, Београд 1992.
П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1965, Београд 1996.
А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984.
К. Николић, Историја равногорског покрета, 1-3, Београд 1999.
М. Паулова, Југославенски одбор, Загреб 1925.
Л. Перовић, Затварање круга. Исход политичког расцепа у СКЈ 1971–1972, Сарајево 1991.
Б. Петрановић, Политичке и економске основе народне власти у Југославији за време Обнове, Београд 1969.
Б. Петрановић, Револуција и контрареволуција у Југославији 1941–1945, 1-2, Београд 1983.
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.
Б. Петрановић, Југославија на размеђу (1945–1990), Подгорица 1998.
Б. Петрановић, Стратегија покрета Драже Михаиловића, Београд 2000.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Агонија две Југославије, Шабац 1991.
Ј. Попов, Драма на војвођанском селу (1945–1952), Нови Сад 2002.
Р. Радић, Вером против вере, Београд 1995.
М. Радојевић, Удружена опозиција 1935–1939, Београд 1994.
Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско питање, 1-2, Београд 1985.
Ђ. Станковић, Искушења југословенске историографије, Београд 1988.
Ђ. Станковић, Изазов нове историје, 1-2, Београд 1992–1994.
Ђ. Станковић, Никола Пашић и Хрвати (1918-1926), Београд 1995.
М. Стефановски, Српска политичка емиграција о преуређењу Југославије 1941–1943, Београд 1988.
Т. Стојков, Опозиција у време шестојануарске диктатуре 1929–1935, Београд 1969.
В. Терзић, Слом Краљевине Југославије 1941. године, 1-2, Београд 1982.
М. Терзић, Титова вјештина владања, Подгорица 2005.
Д. Тешић, Југословенска радикална заједница у Србији 1935–1939, Београд 1997.
Љ. Трговчевић, Научници Србије и стварање југословенске државе 1914–1920, Београд 1986.
Ј. Хобтнер, Југославија у кризи 1934–1941, Ријека 1973.
Д. Шепић, Влада Ивана Шубашића, Загреб 1983.
↑↑↑