Историја

Курс:
Епоха Палеолога (мастер)
У оквиру предмета: Епоха Палеолога
Предавачи: др Радивој Радићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Панорама последња два и по столећа византијске историје, почев од пада Цариграда 1204. и рушења Царства, преко византијске реконквисте 1261. и повест обновљене Византије, али сада “државе другог реда” у источном Средоземљу, до коначног пада под Османлије 1453. године. Реч је о најважнијим политичким дохађајима на унутрашњем и спољнополитичком плану, са важним збивањима из црквене историје, са појавом феудалне дезинтеграције својствене за хришћанске државе на Балканском полуострву (Византија, Бугарска, Србија), али и са раздобљима културног полета онемоћале и смањене државе (тзв. “ренесанса Палеолога” крајем 13. века и “последња византијска ренесанса”, везана за успон Мореје у првој половини15. века). Биће осветљена и духовна клима Царства на умору, испуњена есхатолошким набојем и неверовањем у сутрашњицу. Нарочит акценат биће стављен на вишезначне и замршене односе Византије и западне Европе, посебно када је у питању црквена унија и духовне везе и међусобни утицаји.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са последњом византијском династијом и заласком ромејске цивилизације, економским и војним опадањем, али и сјајним дометима културе, као и вишезначним и сложеним односима са словеснким и латинским светом.
Предуслови за полагање: Уписан први семестар дипломских академских студија (мастер) или одговарајући семестар на другим одељењима.
Облици наставе: Настава ће се изводити комбиновањем предавања и вежби, а предвиђено је и да студенти ураде један семинарски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Византијски свет после 1204. године.

1. недеља
вежбе - Византија и Србија у XIII веку (одломци).

2. недеља
предавање - Искушења обновљене Византије.

2. недеља
вежбе - Георгије Акрополит (одломци)

3. недеља
предавање - Византија и Милутин.

3. недеља
вежбе - Нићифор Григора путује у Србију.

4. недеља
предавање - Византија и Каталанци.

4. недеља
вежбе - Димитрије Кидон: "О презирању смрти".

5. недеља
предавање - Грађански рат 1321-1328. године.

5. недеља
вежбе - Монодија палима у Солуну.

6. недеља
предавање - Исихастичке распре.

6. недеља
вежбе - Дијалог богатих и сиромашних.

7. недеља
предавање - Грађански рат 1341-1347. године.

7. недеља
вежбе - Исихастички списи.

8. недеља
предавање - Византија и Стефан Душан.

8. недеља
вежбе - Руски путници у Цариграду.

9. недеља
предавање - Византија и Османлије у XIV веку.

9. недеља
вежбе - Византијске загонетке.

10. недеља
предавање - Грађански рат 1373-1381. године.

10. недеља
вежбе - Латински путници у Цариграду.

11. недеља
предавање - Путовања византијских царева на Запад.

11. недеља
вежбе - Византијске кратке хронике.

12. недеља
предавање - Византија у првој половини XV века.

12. недеља
вежбе - Из мемоара Георгија Сфранциса.

13. недеља
предавање - Пад Цариграда 1453. године.

13. недеља
вежбе - Наилазе последња времена.

14. недеља
предавање - Византија после Византије.

14. недеља
вежбе - Тужбалице о паду Цариграда.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959 (репринт: 1998)
Oksfordska istorija Vizantije, prir. S. Mango, Beograd 2004.
Општа допунска литература
Византијски извори за историју народа Југославије, VI, Београд 1986.
Г. Острогорски, Сабрана дела, I-VI, Београд 1969-1970.
Б. Ферјанчић, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1960.
Љ. Максимовић, Византијска провинцијска управа у доба Палеолога, Београд 1972.
И. Ђурић, Сумрак Византије. Време Јована VIII Палеолога (1392-1448), Београд 1984.
Р. Радић, Време Јована V Палеолога (1332-1391), Београд 1991.
Посебна издања Византолошког института САНУ 1-38
Чланци у Зборницима радова Византолошког института 1 (1952) - 44 (2007)
↑↑↑