Историја

Курс:
Југословенска држава и идеје 20. века (мастер)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата анализу порекла и корена национализма, југословенства, демократије, комунизма и фашизма, њихових облика испољавања, специфичних особина које су ове идеје имале на југословенском тлу, њихових најистакнутијих носиолаца и верника, трајања, криза, нестанка, обнављања и утицаја на свеукупност историје југословенских народа у 20. веку. Практична настава обухвата помагање студентима да на основу самосталног трагања за историјским изворима, њиховог критичког проучавања и стручне употребе литературе открију нове истраживачке правце, понуде методолошка решења и напишу прве историографске радове.
Циљ изучавања курса: Продубљивање и ширење знања стечених на основним академским студијама историје уз усмеравање ка самосталном критичком вредновању извора и литературе.
Предуслови за полагање: Завршене oсновне академске студије историје, редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза.
Облици наставе: Предавања, вежбе, заједничка истраживања, рад на историјским изворима, индивидуалне консултације и међусобна размена стечених искустава и сазнања.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Разговор о програму предавања, њиховом садржају и циљу

1. недеља
вежбе - Уводни час
Разговор програму вежби, њиховом садржају, циљу и обавезама

2. недеља
предавање - Национализам крајем 19. и почетком 20. века

2. недеља
вежбе - Национализам крајем 19. и почетком 20. века
Рад на изворима и литератури

3. недеља
предавање - Национализам: од родољубља до мржње и грађанског рата

3. недеља
вежбе - Национализам: од родољубља до мржње и грађанског рата
Рад на изворима и литератури

4. недеља
предавање - Југословенство од краја 19. века до стварања прве југословенске државе

4. недеља
вежбе - Југословенство од краја 19. века до стварања прве југословенске државе
Рад на изворима и литератури

5. недеља
предавање - Југословенство у периоду између два светска рата

5. недеља
вежбе - Југословенство у периоду између два светска рата
Рад на изворима и литератури

6. недеља
предавање - Југословенство у социјализму

6. недеља
вежбе - Југословенство у социјализму
Рад на изворима и литератури

7. недеља
предавање - Демократска искуства југословенских народа до настанка заједничке државе
Демократска искуства југословенских народа до настанка заједничке државе јужнословенских народа

7. недеља
вежбе - Демократска искуства југословенских народа до настанка заједничке државе
Демократска искуства југословенских народа до настанка заједничке државе јужнословенских народа Рад на изворима и литератури

8. недеља
предавање - Искушавање демократије 1919–1941.

8. недеља
вежбе - Искушавање демократије 1919–1941.
Рад на изворима и литератури

9. недеља
предавање - Милан Грол у одбрани демократије, „система најмање рђавог од свих окушаних“

9. недеља
вежбе - Милан Грол у одбрани демократије, „система најмање рђавог од свих окушаних“
Рад на изворима и литератури

10. недеља
предавање - Југословенско искуство личног режима краља Александра Карађорђевића

10. недеља
вежбе - Југословенско искуство личног режима краља Александра Карађорђевића
Рад на изворима и литератури

11. недеља
предавање - Комунизам наспрам демократије и југословенске државе, 1919–1941.
Рад на изворима и литератури

11. недеља
вежбе - Комунизам наспрам демократије и југословенске државе, 1919–1941.
Рад на изворима и литератури

12. недеља
предавање - Између ослободилачког рата и социјалне револуције, 1941–1945.

12. недеља
вежбе - Између ослободилачког рата и социјалне револуције, 1941–1945
Рад на изворима и литератури

13. недеља
предавање - Идеја у реализацији. Искуство социјалистичке Југославије

13. недеља
вежбе - Идеја у реализацији. Искуство социјалистичке Југославије
Рад на изворима и литератури

14. недеља
предавање - Фашистичке идеје. Између преузетих идеологија и домаћих омраза

14. недеља
вежбе - Фашистичке идеје. Између преузетих идеологија и домаћих омраза
Рад на изворима и литератури

15. недеља
предавање - Завршни час: Разговор о стеченим сазнањима

15. недеља
вежбе - Завршни час: Разговор о стеченим сазнањима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, I-III, Београд 1988.
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.
Општа допунска литература
М. Радојевић, „О проблемима демократије и парламентаризма у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца / Југославији“, у: Дијалог повјесничара – историчара, 3, Загреб 2001, 303-313.
М. Радојевић, „Стереотипи о југословенству“, у: Myths and stereotypes of the nationalism and komunism in ex Yugoslavia, Novi Sad 2008, 43-52.
М. Грол, Искушења демократије, Београд 1991.
Н. Дуганџија, Југославенство, Београд s.a.
М. Ђилас, Несавршено друштво и даље од „нове класе“, Лондон 1970.
О. Милосављевић, У традицији национализма, Београд 2002.
Фашизам и неофашизам, зборник радова, Београд 1977.
↑↑↑