Историја

Курс:
Урбанизација Римског царства у источним и западним провинцијама (осн.)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Град као конститутивна јединица римске провинције. Експанзија градског начина живота и интегрисање становништва провинција у римско грађанство у доба Принципата. Разноликост градских аутономних заједница у погледу статуса и институција. Функционисање градске управе. Град и његова територија. Однос централне власти према градској аутономији.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну општи увид у процес урбанизације провинција и упознају се са главним аспектима његовог утицаја на политички систем и друштвени поредак Принципата.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Lintott, Imperium Romanum: Politics and Administration, London 1993.
A.K. Bowman, Provincial administration and taxation, у: CAH X (Part II 10), Cambridge 1996, 344-370.
W. Eck, Provincial administration and finance, у: CAH XI (Part II 7), Cambridge 2000, 266-292.
G.P. Burton, Was there a long-term trend to centralisation of authority in the Roman empire?, RPh 72, 1998, 7-24.
H. Galsterer, Local and provincial institutions and government, CAH XI2 (Part III,10), Cambridge 2000, 344-360.
F. Millar, Empire and city, Augustus to Julian: obligations, excuses and status, JRS 73, 1983, 76-96.
A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 19732 , 221-424, Part II-IV.
The Cambridge Ancient History [CAH] X, 1996; XI, 2000.(поглавља о урбанизацији у појединим провинцијама)
Општа допунска литература
F. Abbot and A. Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton 1926.
F. Vittinghoff, Zur römischen Municipalisierung des lateinischen Donau-Balkanraumes. Metodische Bemerkungen, ANRW II 6, 3-55.
F. Jacques, Les cités de l’Occident romain du Ier s. av. J.-C. au VI s. ap. J.-C., Paris 1990.
H. Galsterer, Untersuchungen zum römischen Städtwesen auf der Iberischen Halbinsel, Berlin 1971. [Madrider Forschungen 8]
J. Gascou, La politique municipale de l’empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime-Sévère, Rome 1972.
A.H.M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1971.
A.D. Macro, The cities of Asia Minor under the Roman Imperium, ANRW II 7.2, 658-97.
D. Nörr, Die Städte des Ostens und das Imperium, ANRW I, 7.1 (1979), 3-20.
F. Papazoglou, Les villes de Macédoine à l’époque romaine, Athènes 1988. [BCH Suppl. XVI]
F. Jacques, La privilège de liberté, Paris 1984.
M. Stahl, Imperiale Herrschaft und provinziale Stadt, 1978.
J.H. Oliver, The ruling power: A study of the Roman Empire in the second century after Christ through the Roman oration of Aelius Aristides, TAPhS 43/4, 1953, 895-907.
↑↑↑