Историја

Курс:
Византијски извори и развитак византијских студија (осн.)
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Познавање византијске историје и историје многих средњовековних народа почива на подацима византијских извора који су својеврстан наставак грчке прагматичке историографије. Реч је о континуитету од два миленијума, почев од Херодота и Тукидида до списа насталих у 16. веку. Уз то, други део овог предмета обухвата развој византологије као науке, почев од 16. столећа до нашег времена. Ради се о развоју који је познавао како успоне (17. и 19. век), тако и падове (18. век). Први део предвиђене наставе обухвата предавања из византијске историографије и развитка византијских студија. Други део, практична настава, претпоставља читање и коментарисање преведених одломака из дела византијских писаца, пре свега историчара и хроничара, али и других. Ту су и семинарски радови, као и један мали писмени тест који би послужио као провера знања.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са најважнијим изворима за византијску историју, почев од Евсевија из Цезареје до писаца 15. столећа. Други део предмета посвећен је основним токовима у развоју византологије као историографске дисциплине.
Предуслови за полагање: Уписана четврта гоидна на Одељењу за историју или одговарајући семестар на другим одељењима.За студенте одељења за историју услов је да су дати сви испити са 2. године.
Облици наставе: Извођење наставе је предвиђено као комбинација предавања и семинара, уз учешће студената који би имали задатак да припреме поједине теме.
План курса:

1. недеља
предавање - Византијска историографија од Евсевија до Прокопија

2. недеља
вежбе - Читање вести византијских писаца 4-6. века

3. недеља
предавање - Златни век византијске историографије

4. недеља
вежбе - Прокопијева Тајна историја

5. недеља
предавање - Мрачна столећа византијске историографије (7-8. век)

6. недеља
предавање - Из Теофанове хронике

7. недеља
предавање - Од Теофана до Никите Хонијата

8. недеља
вежбе - Историчари 12. века

9. недеља
предавање - Византијска историографија на заласку

10. недеља
вежбе - Одломци из дела византијских историчара 13. и 14. века

11. недеља
предавање - Јероним Волф, Париски корпус и Едвард Гибон

12. недеља
вежбе - Византијске загонетке

13. недеља
предавање - Византологија 19. столећа

14. недеља
вежбе - Из византијске поезије

15. недеља
предавање - Византологија 20. века
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959.
Византијски извори за историју народа Југославије, I-IV, VI, Београд 1955-1986.
Г. Л. Курбатов, Историја Византии (Историографија), Ленинград 1975.
↑↑↑