Историја

Курс:
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу (докт.)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс је опште природе, посвећен неким од најважнијих процеса и појава које су обележиле историју 20. столећа између 1914. и 1990/1. Кроз два семестра и предвиђених укупно 30 предавања, биће обухваћени, подељени на хронолошке и проблемске целине: период Првог светског светска рат, историја међуратне Европе и ваневропског света, Други светски рат, период „хладног рата“. Пажња ће бити (поред разматрања узрока, последица и тока два светска рата, као преломних догађаја у 20. столећу) бити посвећена ширем кругу питања из политичке историје Европе и кључних држава ваневропског света, укључујући утицаје и настанак различитих идеолошких и политичких покрета (бољшевизам, фашизам, националсоцијализам, промене у оквирима парламентарних либералних демократија, идеје европских интеграција, итд). Посебно ће бити разматрана питања привредне и друштвене историје (привредни трендови, економске кризе и напори за њихово превазилажење, утицај ратова и идеолошких „модела“на привреду, демографске промене, миграције, урбанизација и сл.);
Циљ изучавања курса: Студенти ће кроз два семестра бити упознати током курса са основним процесима и појавама током 20. столећа, кроз хронолошке и проблемске целине: период Првог светског светска рат, историја међуратне Европе и ваневропског света, Други светски рат, период „хладног рата“. Биће обухваћена проблематика везана за политичку, привредну, историју идеја, као и питања из области културне историје.
Предуслови за полагање: Завршене основне и мастер студије
Облици наставе: активна настава, просеминар, дискусије, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са историјским изворима, индивидуалан менторски рад са студентима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Крај илузија: од друштва «бел епок» ка великом отрежњењу у «Великом рату».
Од националистичке еуфорије до пацифизма. Реакција политчке и културне елите и становништ

2. недеља
предавање - Последице рата-
Окончање рата и послератна друштвена криза. Револуционарни друштвени покрети у Западној Европи: Немачка, Италија. Утицај Руске револуције

3. недеља
предавање - Послератно друштво 1
Друштвена покретљивост, демографија, грађанска и сеоска друштва. Урбанизација и модернизација

4. недеља
предавање - Десница и левица
Десница и левица: криза традиционалних и наступање тоталитарних идеологија: бољшевици пред вратима

5. недеља
предавање - Социјална демагогија и тоталитарна пракса
Фашизам и нацизам: идеологија и ставови према друштву и држави. Социјална демагогија и тоталитарна пракса.

6. недеља
предавање - Нове тенденције
Теоријски одговори на нове тенденције у европском друштву међуратног периода.

7. недеља
предавање - Рат и разарање европских друштава
Разарање европског друштва- предавања . Холокауст и геноцид као друштвени феномени и консеквенце политике и идеологије тоталитарних друштава.

8. недеља
предавање - Европа у рушевинама: обнова и нови проблеми
Европа у рушевинама: обнова и нови проблеми

9. недеља
предавање - Ратно искуство и нова тумачења стварности-
Нова слика Европе после 1945. Од преиспитивања ратног искуства до нових тумачења друштвене стварности.Неспела денацификација и хладноратовска логика.

10. недеља
предавање - Немачки случај
Један народ две државе, два система и два друштвена модела: Немачки случај.

11. недеља
предавање - Идентитет и политика
Идентитет и политика- предавања «Запад» као идеологија. Идентитет и политика уједињења западноевропских држава. «Странци» и Европа: страни радници, азиланти, усељеници. Проблеми интеграције

12. недеља
предавање - Кризе западних друштава
Кризе западних друштава. Пример: 1968.

13. недеља
предавање - Друштва благостања: 1970-1980
Друштва благостања: 1970-1980.

14. недеља
предавање - Распад биполарног света
Победници и губитници распада биполарног света

15. недеља
предавање - Нова Европа
«Европско друштво» или европска друштва после завршетка хладног рата.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд, 2002
Kuljić, Todor, Fašizam. Sociološko-istorijska studija, Beograd 1988
Андреј Митровић, Ангажовано и лепо, Београд 1983.
Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002
C. F. Ware, Dvadeseto stoljeće 1-4, Zagreb 1969.
Питер Калвокорези и Гај Винт, Тотални рата, Београд 1987
Михаел Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000
Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991
↑↑↑