Историја

Курс:
Методологија истраживања у области савремене историје (мастер)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Радина Вучетићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о новим историографским приступима. Биће проучена социјална историја, историја свакодневног живота, историја културе, компаративна историја, историја урбанитета, историја идеја и други савремени научни правци. Практична настава има за циљ да оспособи студенте критички мисле.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним знањима из методологије историјских истраживања; Представљање најновијих тендец+нција у историјској науци; самостални рад са историјским изворима и савлађивање историографске литературе
Предуслови за полагање: Нема претходног услова
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самосталне анализе литературе, конципирање научног дела.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
На часу ће бити представљен предмет и обавезе студента
Литература: Е. Х. Кар, Шта је историја, Београд 2000.

2. недеља
предавање - Представе о прошлости
На часу ће бити речи о начинима конструисања прошлости
Литература: Р.Џ. Колингвуд, Идеја историје, Београд 2003.

3. недеља
предавање - Традиција и историја
Реч ће бити о односу традиционалног историјског памћења и историјске науке
Литература: Ј. Кока, О историјској науци, Београд 1994.

4. недеља
предавање - Историја и представе
Реч је о разлици између представа и знања

5. недеља
предавање - Имагинарно и стварно
Биће речи о историографском правцу имагологије
Литература: Џ. Тош, У трагању за историјом, Београд 2008.

6. недеља
предавање - Мит и историја
Биће реч о утицјау историјских митова на историјску свест
Литература: К. Амстронг, Кратка историја мита, Београд 2005.
К. Амстронг, Кратка историја мита, Београд 2005.

7. недеља
предавање - Историја приватног живота
Реч је о изучавању метода истраживања приватног живота
Литература: Лисјен Февр, Борбе за историју, Београд 2006.

8. недеља
предавање - Историја жена
Реч ће бити о методама изучавања историје жена у 20. веку
Литература: Ф. Бродел, Списи о историји, Београд 1992.

9. недеља
предавање - Историја деце
На часу ће бити речи о методама изучавања историје деце у 20. веку
Литература: Л. Февр, Борба за историју, Београд 1999.

10. недеља
предавање - Нова политичка истоија
Биће речи о наинима да се на нови начин приђе политичкој историји
Литература: Р.Џ. Колингвуд, Идеја историје, Београд 2003.

11. недеља
предавање - Микроисторија
Реч ће бити о методологији изучавања "обичних људи"
Литература: Л. Февр, Борба за историју, Београд 1999.

12. недеља
предавање - Историја и менталитет
Бића речи о могућностима истраживања менталитета као процеса дугог трајања
Литература: Ф. Бродел, Списи о историји, Београд 1992.

13. недеља
предавање - Историја дискурса
На часу ће бити показане могућности истраживања дискурса као врсте историјског извора
Литература: Р.Џ. Колингвуд, Идеја историје, Београд 2003.

14. недеља
предавање - Друштвена историја
Реч ће бити о правцима данашње друштвене историје
Литература: Ф. Бродел, Списи о историји, Београд 1992.

15. недеља
предавање - Историја и објективност
На часу ће бити проучавана могућност мултиперспективног приступа прошлости
Литература: Л. Февр, Борба за историју, Београд 1999.
↑↑↑