Историја

Курс:
Студије САД (мастер)
У оквиру предмета: Студије САД
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава ће се одвијати у складу с потребама и интересовањима кандидата. Оквирне теме истраживачког и наставно процеса биле би Америчка револуција, Европа и Југоисточна Европа, верска историја САД, Асимилација и мултикуултурализам у америчком друштву, Историја српске и југословенске емиграције у САД, Етничке групе европског порекла у америчком друштву, култура и менталитети, САД у савременим међународним односима. Практична настава састојаће се у тумачењу извора и савремене литературе, припреми есеја и мањих истраживачких радова.
Циљ изучавања курса: Развој америчких студија на Филозофском факултету, увид у комплетну литературу која покрива подручје интересовања, оспособљавање за рад у институцијама везаним за сарадњу са САД, стицање знања и истраживачких способности за упис докторских студија.
Предуслови за полагање: Активно познавање енглеског језика, евентуално могућност студијског боравка у САД.
Облици наставе: Предавања, семинари, аудио-визуелне презентације, консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Barbara W. Tuchman, The First Salute. A View of the American Revolution, New York, 1988.
S. M. Lipset, American Exceptionalism, New York, 1996.
Ronald Takaki, A Different Mirror. A History of Multicultural America, Back Bay Books, 1993
J. Butler, G. Wacker, R. Balmer, Religion in American Life, Oxford, 2003.
M. C. Carnes, A. M. Schlesinger, Jr. (edts), A History of American Life, New York, 1996.
Општа допунска литература
D. Dž. Borstin, Amerikanci, I, Kolonijalno iskustvo, II, Državotvorno iskustvo, III, Demokratsko iskustvo, Geopoetika, Bograd, 2004-2005.
L. H. Fuchs, The Amrican Kaleidoscope. Race, Ethnicity and Civic CultureWesleyan UP, 1990.
M. Thomas Inge, A Nineteenth Century American Reader, Washington, 1988.
Samuel P. Huntington, Who Are We: The Challenges to America’s National Identity, Simon & Schuster, 2005
Drugi dvadeseti vek. Službeni glasnik, Beograd, 2008, 408 str. (Biblioteka Društvena misao), ISBN 978-86-7549-760-8 COBISS.SR-ID 147841292
↑↑↑