Историја

Курс:
Историја модерног европског образовања (мастер)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава :Модернизација као друштвена теорија,Просвећеност, романтизам и положај детета. Доба револуције- образовање раног 19.века (Француска, Немачка, Енглеска, Аустрија, Русија ). Образовање и стварање државе- Српска револуција. Образовање у Европи у другој половини 19.века. Модернизација образовања у Краљевини Србији крајем 19.века. Прогресивно образовање (порекло и развој ). Институције за образовање ратне сирочади у Србији у другој половини 19.века. Улога и место религије у школском васпитању. Образовање у Европи почетком 20.века ( Немачка,Аустро-Угарска,Енглеска,Бугарска,Грчка) . Образовање у Србији почетком 20.века (стварање просветне елите, историја приватног живота ). Израда семинарског рада.
Циљ изучавања курса: Овај предмет ће истраживати историјски развој образовања у Европи од краја 18 до почетка 20.века . Проблему модерног европског образовања приступa се на основу новог теоријског модела истраживања као специфичној културолошкој идеји.
Предуслови за полагање: Положени испити по програму одељења на дипломским академским студијама.
Облици наставе: Наства обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада)и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са програмом предавања и вежби

2. недеља
предавање - Просветитељство - од идеје до реализације

2. недеља
вежбе - Образовање у доба просветитељства( култ детета)

3. недеља
предавање - Доба револуције- образовање раног 19.века

3. недеља
вежбе - Образовање у западној Европи почетком 19.века

4. недеља
предавање - Образовање у Србији у доба Револуције

4. недеља
вежбе - Устаничка Велика школа

5. недеља
предавање - Образовање у Европи у другој половини 19.века

5. недеља
вежбе - Образовање у југоисточној Европи

6. недеља
предавање - Образовање у Кнежевини Србији

6. недеља
вежбе - Основно образовање у Кнежевини Србији

7. недеља
предавање - Школа за елиту- гимназија

7. недеља
вежбе - Стручне школе

8. недеља
предавање - Прогресивно образовање (од идеје до покрета)

8. недеља
вежбе - Прогресивизам у Европи - Марија Монтезори

9. недеља
предавање - Образовање у САД

9. недеља
вежбе - Јавно школство у САД

10. недеља
предавање - Модернизација образовања у Краљевини Србији крајем 19.века

10. недеља
вежбе - Од Велике школе до Универзитета

11. недеља
предавање - Из исторје свакодневног живота - Ђачко одевање у Србији у 19.веку

11. недеља
вежбе - Образовање женске деце- од ВЖШ до гимназије

12. недеља
предавање - Институције за образовање ратне сирочади

12. недеља
вежбе - Улога хуманитарних организација у образовању

13. недеља
предавање - Улога и место религије у образовању и васпитању

13. недеља
вежбе - Школа и црква крајем 19.века

14. недеља
предавање - Образовање у Европи почетком 20.века

14. недеља
вежбе - Европски утицаји на развој образовања у Краљевини Србији

15. недеља
предавање - Посета Педагошком музеју

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.Bowen (1981),History of Western Education, Vol.3, Methuen&Co.Ltd,London
A.Ђуровић,Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914,Историјски институт,Београд 2004.
G.Gutek (1994), A History of Western Educational Experience,Second Edition (Prospect Heights:Waveland Press),
A.Djurovic,Eva Matthes (Hrsg.), Freund-und Feindbilder in Schulbüchern, Klinkhardt, 2010.
A.Djurovic,Family in Serbian Textbooks by the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century, in: Matthes, Eva, Heinze, Carsten ( Hrsg.) : Die Familie im Schulbuch, Bad Heilbrunn 2006, S.159-181.
Љ.Трговчевић,Образовање као чинилац модернизацијеСрбије у 19.веку , у:Србија у модернизацијским процесима 20.века, Београд 1994,217-233.
Општа допунска литература
H.Cunningham,M.Morpurgo,The Invention of Childhood,BBC Books,London 2006.
E.Matthes,C.Heinze,Johann Friedrich Herbart :Umriß pädagogischer Vorlesungen,Wissenschaftliche Buchgesellschaft,Darmstadt 2003.
↑↑↑