Историја

Курс:
Архивистика (master) (мастер)
У оквиру предмета: Архивистика (master)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Никола Самарџићредовни професор
др Синиша Мишићредовни професор
др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
др Дубравка Стојановићредовни професор
др Мира Радојевићредовни професор
др Влада Станковићредовни професор
др Данијела Стефановићредовни професор
др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Жарко Петковићванредни професор
др Марко Шуицаредовни професор
др Милош Јагодићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
др Радина Вучетићванредни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Александар Животићванредни професор
др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава :Увод у архивистику.Теоријско-методолошки приступ истраживању .Историја архивске делатности у Европи,организација рада архива ,архивско законодавство,заштита архивске грађе ван архива, преузимање и смештај грађе,сређивање и обрада архивске грађе,културно-просветна и информативна делатност архивских установа, публиковање архивске грађе,образовање и стручно усавршавање архивских радника,полагање стручног испита и стицање виших звања. Практична настава : Посета Архиву Србије,Архиву Србије и Црне Горе и Архиву САНУ. Рад са архивском грађом и израда истраживачког рада. Укупан фонд часова 20.
Циљ изучавања курса: Студенти се кроз теоријско-практичан рад оспособљавају за истраживање најважнијих питања архивистичке теорије и праксе (унапређивање методолошког приступа у области заштите архивске грађе,израде стручних стандарда,примене нових технологија у архив.
Предуслови за полагање: Положени испити по програму одељења ФФ .
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе (дискусија и презентација рада)и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са програмом предавања и вежби

2. недеља
предавање - Увод у архивистику

2. недеља
вежбе - Aрхивистика и историографија

3. недеља
предавање - Историја архивске делатности

3. недеља
вежбе - Почеци архивске струке у Србији

4. недеља
предавање - Архивска делатност у Србији

4. недеља
вежбе - Међународне архивске институције

5. недеља
предавање - Заштита регистратурског материјала и архивске грађе ван архива

5. недеља
вежбе - Рад регистратура и надлежност архива

6. недеља
предавање - Валоризација архивске грађе

6. недеља
вежбе - Методологија одабирања архивске грађе

7. недеља
предавање - Критеријуми валоризације архивске грађе

7. недеља
вежбе - Категоризација архивске грађе

8. недеља
предавање - Методолошки приступ прикупљању и евидентирању мемоарске грађе

8. недеља
предавање - Комплетирање архивске грађе у архивима (документарна и мемоарска)

9. недеља
предавање - Систем регистратурског сређивања

9. недеља
предавање - Сређивање архивске грађе

10. недеља
предавање - Лични и породични фондови-

10. недеља
вежбе - Методолошки приступ сређивању личног фонда

11. недеља
предавање - Општа информативна средства

11. недеља
предавање - Информативна средства у архивској делатности

12. недеља
предавање - Научноинформативна средства у архивској делатности

12. недеља
вежбе - Водич кроз архивску грађу архива (методолошки приступ изради )

13. недеља
предавање - Аналитички инвентар

13. недеља
предавање - Методолошки приступ изради аналитичког инвентара, каталога и индекса

14. недеља
пракса - Посета Архиву Србије

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита

15. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита

15. недеља
пракса - Посета Архиву САНУ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б.Лекић,Архивистика,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд 2006
Laura A.Millar, Archives principles and practices, Facet Publishing, London 2010.
Amanda Bevan, Tracing your Ancestors in the National Archives, The National Archives,London 2007.
What are Archives, Cultural and Theoretical Perspectives, Edited by Louise Craven,Ashgate,Hampshire 2008
Општа допунска литература
Aрхивска грађа као извор за историју,Београд 2000.
Тhe Treasure Houses of Austria, The Austrian State Archives,Federal Press Service,Vienna 1996
↑↑↑