Историја

Курс:
Рана модерна историја (докторске) (докт.)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Садржај је условљен претходним договором ментора и кандидата. Често се докторске дисертације односе на општи контекст српске историје или Југоисточне Европе и источног Медитерана. 16 век: европска унутрашња и прекоморска експанзија, ренесанса, реформација, римокатоличка реформација, монархије, политичке теорије, економски и друштвени живот, уметност. 17. век: државе,религија и цркве, привреда, друштво, демографија, наука, образовање, уметност, политичке идеје, рат, криза 17. века, Француска, Немачка и Хабзбуршка царевина, Шпанија, Скандинавија и Пољска, Русија, Британија, Низоземска, класична и барокна Европа. 18. век: државе, владе и администрације, монарси и деспоти, дипломатија и међународни односи, банкарство и пословање, религија и цркве, просветитељство и његови непријатељи, ширење Русије, немачке државе и успон Пруске, Шпанија, Италија и Средоземље, Француска, Енглеска, изваневропски светови, долазак Револуције.
Циљ изучавања курса: Потпуно овладавање савременом литературом везаном за област истраживања којим се канд. бави у докторској дисертацији.
Предуслови за полагање: Познавање релевантних страних језика (енгл., фр., ит., нем., шп.). Могућност истраживања, евентуално и усавршавања у иностранству.
Облици наставе: Сваке године настава се прилагођава способностима (познавање страних језика) и интересовањима кандидата. Настава подразумева и рад на изворима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, I-III, Beograd-Novi Sad 2007.
Nikola Samardžić, Karlo V. Beograd, 2001, 2005 2. izd.
F. Brodel, Spisi o istoriji, SKZ, Bgd., 1992.
F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, I-II, Bgd., 2001
V. Šmale, Istorija evropske ideje, Bgd. 2003.
Ž. Delimo, Civilizacija renesanse, Novi Sad, 1989
P. Chaunu, Civilizacija klasične Evrope, Bgd., 1977.
Општа допунска литература
M. Fuko, Istorija ludila u doba klasicizma, Bgd. 1980.
Ž. Delimo, Strah na Zapadu, Vrnjačka banja, 1982
E. Garen, Italijanski humanizam, Novi Sad, 1988.
R. Samardžić, Veliki vek Dubrovnika, Beograd, 1983.
Nikola Samardžić, Istorija Španije. Beograd, Plato, 2003, 2005 2. izd.
Nikola Samardžić, Francuska i Turska. 1687-1691. Beograd, 1992
↑↑↑