Историја

Курс:
Рана модерна историја (master) (мастер)
У оквиру предмета: Рана модерна историја (master)
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 16 век: европска унутрашња и прекоморска експанзија, ренесанса, реформација, римокатоличка реформација, монархије, политичке теорије, економски и друштвени живот, уметност. 17. век: државе,религија и цркве, привреда, друштво, демографија, наука, образовање, уметност, политичке идеје, рат, криза 17. века, Француска, Немачка и Хабзбуршка царевина, Шпанија, Скандинавија и Пољска, Русија, Британија, Низоземска, класична и барокна Европа. 18. век: државе, владе и администрације, монарси и деспоти, дипломатија и међународни односи, банкарство и пословање, религија и цркве, просветитељство и његови непријатељи, ширење Русије, немачке државе и успон Пруске, Шпанија, Италија и Средоземље, Француска, Енглеска, изваневропски светови, долазак Револуције.
Циљ изучавања курса: Потребно је да се студенти упознају са основним садржајима, вредностима и порукама европске ране модерности. Да постану заинтересовани и способни да те вредности тумаче, даље их преносе. Од изузетне је важности подрстрек обнови наших раних модернистичких студија, одлазак у архиве (Дубровник, Беч, Венеција, Рим, итд.) и успостављање регионалних и међународних веза. Током 20. века, нарочито од двадесетих година, управо су рани модернисти, захваљујући архивским истраживањима ерудицији, подстицали далекосежне продоре у смислу унапређења историјског метода и интелектуалног уздизања и усавршавања научног и јавног историјског дискурса.
Предуслови за полагање: Познавање релевантних страних језика (енгл., фр., ит., нем., шп.)Евентуално путовања у Европи и региону, одлазак у музеје, архиве и библиотеке, и успостављање веза и односа са иностраним колегама.
Облици наставе: Сваке године настава се прилагођава способностима (познавање страних језика) и интересовањима кандидата. Настава подразумева рад на изворима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
P. Chaunu, Civilizacija klasične Evrope, Bgd., 1977.
M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000.
Ф. Ариес, Ж. Диби (прир.), Историја приватног живота 3, Београд 2002.
F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, I-II, Bgd., 2001.
F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, I-III, Beograd-Novi Sad 2007.
Општа допунска литература
Ф. Бродел, Списи о историји, Београд 1992.
Danijel Dž. Borstin, Svet otkrića. Pripovest o čovekovoj potrazi za spoznajom sveta i sebe samog, Beograd, Geopoetika, 2001.
Nikola Samardžić, Istorija Španije. Beograd, Plato, 2003, 2005 2. izd.
Nikola Samardžić, Karlo V. Beograd, 2001, 2005 2. izd
Nikola Samardžić, Francuska i Turska. 1687-1691. Beograd, 1992
↑↑↑